• Chmielna 132/134, biuro 303, 00-805 Warszawa
 • +48 881 580 657
 • info@legalizacjedokumentow.pl

legalizacjedokumentow

Legalizacje Dokumentów

FAQ

Legalizacje dokumentów i apostille – najczęściej zadawane pytania

 

 Legalizacja dokumentu/Apostille polega na poświadczeniu dokumentu do obrotu prawnego i legalnego użytkowania go w innym państwie. W Polsce legalizujemy dokumenty wydane w Polsce.

 1. W jakim celu należy dokonać legalizacji dokumentów?

Legalizacja jest  poświadczeniem autentyczności danego dokumentu, zaś uzyskanie legalizacji dokumentu umożliwia wykorzystywanie go za granicą.

 1. Apostille czy legalizacja w konsulacie?

Apostille nadaje się na dokumentach, które będą wykorzystywane w kraju, który jest stroną konwencji haskiej (sprawdź listę krajów). Legalizacja zwykła dokonywana jest na dokumentach, które będą wykorzystywane w krajach, które nie podpisały konwencji haskiej. Następnie takie dokumenty muszą zostać zalegalizowane w Ambasadzie danego państwa.

 1. Jak zalegalizować dyplom?

Aby dokonać legalizacji dyplomu należy go wcześniej uwierzytelnić w NAWA lub innej właściwej instytucji.

 • Dyplom ukończenia Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie należy zalegalizować najpierw w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
 • Dyplom ukończenia uczelni medycznej w Ministerstwie Zdrowia
 • Dyplom ukończenia uczelni wojskowej w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
 • Dyplom ukończenia uczelni artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Dyplom pozostałych uczelni należy zalegalizować w NAWA

Po uwierzytelnieniu dokumentu w NAWA lub innym Ministerstwie dyplom należy zalegalizować w MSZ.

 1. Jakie są wymogi w przypadku legalizacji dokumentów handlowych?

Wszystkie dokumenty handlowe muszą być wcześniej zalegalizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) lub innej Izbie Przemysłowo Handlowej. Abyśmy mogli uwierzytelnić dokumenty w KIG firma musi być tam zarejestrowana. Jeżeli firma nie jest zarejestrowana w KIG- legalizacja dokumentów może się odbyć poprzez odpis notarialny.

 1. Jak dokonać legalizacji pełnomocnictwa?

Celem legalizacji pełnomocnictwa, które jest dokumentem notarialnym wymagane jest aby taki dokument został uwierzytelniony przez Prezesa Sądu Okręgowego, pod który podlega dany Notariusz. Dopiero po uwierzytelnieniu dokumentu w Sądzie taki dokument można zalegalizować w MSZ.

 1. Jaki jest koszt uzyskania Apostille?

Opłata urzędowa za nadanie Apostille to 60 zł za 1 dokument.

 1. Ile kosztuje legalizacja zwykła w Ministerstwie Spraw Zagranicznych?

Opłata urzędowa za legalizację zwykłą to 26 zł za 1 dokument.

 1. Jak uzyskać dichiarazione di valore do dyplomu ?

W celu uzyskania dichiarazione di valore do dyplomu ukończenia studiów wyższych należy:

 • uwierzytelnić dokument w NAWA lub innej właściwej instytucji
 • przetłumaczyć przysięgle dyplom na język włoski
 • zalegalizować dyplom i jego tłumaczenie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ( Apostille)
 • następnie dyplom i jego tłumaczenie złożyć w Ambasadzie Włoch w Warszawie. Dodatkowo do dyplomu i tłumaczenia należy dołączyć suplement do dyplomu lub zaświadczenie o czasie trwania studiów i skali ocen obowiązującej w momencie uzyskania dyplomu

 

 1. Jak wygląda legalizacja dyplomu do ZEA? Jakie są wymogi?

Główny cel legalizacji dyplomu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich to wyrobienie wizy pracowniczej. Jeżeli dyplom jest w języku polskim to wymagane jest tłumaczenie na j. angielski lub j. arabski. Mamy dwie możliwości. Legalizacja przez NAWA (czas legalizacji to 2-4 tygodnie) lub legalizacja przez odpis notarialny (czas legalizacji to ok. 1,5 tygodnia). W przypadku legalizacji oryginału dyplomu wymagane jest jego uwierzytelnienie przez NAWA (lub inną właściwą instytucję), następnie dyplom jest legalizowany w MSZ i na koniec w Ambasadzie.

Call Now Button

Change Language To: English Polish