• Chmielna 132/134, biuro 303, 00-805 Warszawa
  • +48 881 580 657
  • info@legalizacjedokumentow.pl

Practice Areas

Practice Areas

Practice Areas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Dokumenty handlowe

Faktury, umowy, świadectwa pochodzenia, KRS, dokumenty eksportowe

Read More

Ślub z obcokrajowcem

Ślub z obcokrajowcem – Legalizacja dokumentów   Aby twoje dokumenty urzędowe były wiarygodne w innym państwie, potrzebujesz ich poświadczenia. Decydując się na ślub

Read More
document attestation in Poland

Legalizacja dokumentów wydanych poza PL

  Polskie dokumenty urzędowe lub handlowe aby mogły być wykorzystywane poza granicami Polski powinny zostać poświadczone. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku, gdy posi

Read More
Document attestation.

Akty notarialne

Wyroki sądowe, pełnomocnictwa oraz pozostałe dokumenty do obrotu prawnego za granicą

Read More

Dyplomy ukończenia uczelni

Oryginały, duplikaty lub odpisy dyplomów ukończenia studiów , suplementów do dyplomu

Read More

Tłumaczenia dokumentów

Świadczymy usługi tłumaczenia dokumentów na wszystkie języki oraz legalizację tłumaczeń.

Read More

Legalizacja dokumentów urzędowych

Akty stanu cywilnego, akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu

Read More

KRS | CEIDG

W Twoim imieniu pobierzemy  urzędowy odpis KRS oraz CEIDG, a następnie dokonamy jego legalizacji/apostille. W celu pobrania dokumentu KRS / CEIDG należy wysłać do nas informa

Read More

Change Language To: English Polish