wręczenie dyplomu

Legalizacja dyplomów i świadectw

Polskie dyplomy za granicą uznawane są na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli Polska z danym krajem taką umowę zawarła. Jeżeli Polska takiej umowy nie zawarła, to obowiązuje nas procedura legalizacji dyplomów na podstawie przepisów obowiązujących w kraju, do którego się wybieramy.
Jeśli państwo, w którym masz zamiar używać dokumentów jest stroną konwencji haskiej z 1961r., dokument którym masz zamiar posługiwać się za granicą wymaga uzyskania klauzuli apostille. Jeżeli dany kraj nie jest stroną konwencji haskiej wymagane jest uzyskanie legalizacji polskich dokumentów.

Aby dokonać legalizacji dyplomu należy go wcześniej uwierzytelnić w NAWA (Nardodowa Agencja Wymiany Akademickiej) lub innej właściwej instytucji.
• Dyplom ukończenia Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Morskiej w Szczecinie należy zalegalizować najpierw w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju
• Dyplom ukończenia uczelni medycznej w Ministerstwie Zdrowia
• Dyplom ukończenia uczelni wojskowej w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wojskowego
• Dyplom ukończenia uczelni artystycznej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego
• Dyplom pozostałych uczelni należy zalegalizować w NAWA

Po uwierzytelnieniu dokumentu w NAWA lub innym Ministerstwie dyplom należy zalegalizować w MSZ.