Legalizacja dokumentów urzędowych

Legalizujemy:

  • Akty stanu cywilnego
  • Akty urodzenia
  • Akty zawarcia małżeństwa
  • Akty zgonu
  • Odpisy z rejestrów sądowych
  • Decyzje i zaświadczenia wydane przez organy administracji publicznej