Legalizacja aktów notarialnych

Nadanie odpisowi poświadczonemu przez notariusza mocy prawnej oryginału umożliwia posługiwanie się dokumentem równocześnie w wielu miejscach. Dodatkowo, nie każdy dokument jest dokumentem urzędowym i podlega legalizacji. W tym przypadku, aby dokonać legalizacji dokumentu należy wykonać jego odpis notarialny i zalegalizować odpis notarialny dokumentu.
Każdy dokument notarialny aby mógł zostać zalegalizowany musi być poświadczony przez Prezesa Sądu Okręgowego, pod który podlega dany notariusz.

Akty notarialne

Jakie dokumenty możemy zalegalizować?
• Umowa
• Pełnomocnictwa

Jakie dokumenty możemy zalegalizować poprzez wykonanie odpisu notarialnego?
Tak naprawdę każdy dokument, który jest odpisem notarialnym może zostać zalegalizowany, są to m.in.
– paszport
– dowód osobisty
– badania medyczne
– karta pojazdu
– ….

Wyślij zapytanie o wycenę:

Rodzaj legalizowanego dokumentu, liczba dokumentów
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.