Legalizacja dokumentów w ambasadzie

W przypadku krajów niebędących stronami Konwencji haskiej legalizacja dokumentów zagranicznych jest procesem wymagającym wizyty w ambasadzie lub konsulacie kraju docelowego. Sprawdź, kiedy należy udać się do ambasady, czym różni się ambasada od konsulatu i w jaki sposób uzyskać pośrednictwo w legalizacji dokumentów.

Czym różni się apostille od legalizacji dokumentów?

Apostille i legalizacja dokumentów mają jeden cel – poświadczenie polskich dokumentów za granicą, czyli sprawienie, by były one ważne i legalne w kraju docelowym. W niektórych przypadkach możemy skorzystać z apostille, a w innych będzie wymagana pełna legalizacja dokumentów zagranicznych.

Na czym polega apostille?

Z apostille można skorzystać wyłącznie w sytuacjach, gdy kraj docelowy jest stroną Konwencji haskiej. Klauzulę apostille w większości przypadków wydaje MSZ (choć nie zawsze), a czasami wymagana jest wcześniejsza wizyta w innej instytucji. Koszt apostille to 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Przykład: Legalizacja dokumentu sądowego do Grecji. Najpierw należy uzyskać poświadczenie prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego, a następnie udać się do MSZ. Legalizacja będzie miała postać apostille, gdyż Grecja jest stroną Konwencji haskiej.

Na czym polega pełna legalizacja dokumentów?

Zwykła legalizacja jest wymagana wtedy, gdy kraj docelowy nie jest stroną Konwencji haskiej. W tym przypadku wymagana jest nie tylko wizyta w MSZ, lecz również w ambasadzie. Koszt legalizacji w MSZ to 26 zł za każdy poświadczany dokument. Do tego dochodzą opłaty ustalane przez ambasadę.

Przykład: Legalizacja dokumentu sądowego do Kuwejtu. Najpierw należy uzyskać poświadczenie prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego, a następnie udać się do MSZ. Legalizacja wymaga również wizyty w Ambasadzie Kuwejtu w Polsce, gdyż Kuwejt nie jest stroną Konwencji haskiej.

Ambasada a konsulat – czym się różnią?

Te dwa terminy bywają często stosowane zamiennie. Warto jednak wiedzieć, że obie placówki dyplomatyczne mają nieco inne funkcje. Podczas gdy ambasada jest przede wszystkim placówką reprezentacyjną, konsulat możemy nazwać placówką zajmującą się formalnościami. Sprawdź najważniejsze różnice między ambasadą i konsulatem.

Czym zajmuje się ambasada?

Ambasada to zagraniczna placówka dyplomatyczna danego kraju. Na terenie ambasady obowiązuje prawo państwa, które placówka reprezentuje. Konsulat podlega pod jurysdykcję ambasady.

Podstawowe funkcje ambasady to:

 • dbanie o dobre relacje między krajami,
 • wydawanie wiz wjazdowych, jeśli w danym kraju nie ma konsulatu,
 • udzielanie porad prawnych,
 • dbanie o bezpieczeństwo obywateli przebywających w kraju działania ambasady,
 • promocja państwa poza jego granicami.

Czym zajmuje się konsulat?

Z pomocy konsula można skorzystać w następujących sytuacjach:

 • utrata dokumentu tożsamości – konsul może wydać paszport tymczasowy,
 • kiepska sytuacja materialna utrudniająca powrót do kraju,
 • zatrzymanie lub aresztowanie,
 • konflikt z pracodawcą,
 • zaginięcie bliskiej osoby za granicą,
 • śmierć bliskiej osoby za granicą,
 • legalizacja dokumentów zagranicznych (w przypadku krajów, które nie uznają Konwencji haskiej),
 • wydawanie wiz,
 • przyznawanie obywatelstwa, 
 • pośrednictwo w pomocy finansowej,
 • ślub z obywatelem tego samego kraju.

Legalizacja dokumentów – kiedy konieczna jest wizyta w konsulacie?

Legalizacja dokumentów przez konsula wymagana jest wyłącznie w przypadku krajów, które nie są stronami Konwencji haskiej. W takiej sytuacji najpierw należy odwiedzić polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Legalizacja dokumentów wymaga również wizyty w konsulacie, w którym otrzymamy ostateczne poświadczenie. Nie trzeba robić tego osobiście – zamów legalizację dokumentów u nas i nie trać czasu na dojazdy! Dopełnimy wszystkich formalności w jak najkrótszym czasie – bez względu na kraj, do którego się wybierasz.

W jakiej ambasadzie chcą Państwo dokonać legalizacji dokumentów?

Ambasada Chin

Ambasada Kataru

Ambasada Arabii Saudyjskiej

Ambasada ZEA

Ambasada Iraku

Ambasada Iranu

Ambasada Kuwejtu

Ambasada Algierii

Ambasada Egiptu

Ambasada Grecji

Ambasada Tajlandii

Ambasada Niemiec

Ambasada Ukrainy

Ambasada Wielkiej Brytanii

Ambasada Kanady

Ambasada Federacji Rosyjskiej

Ambasada Stanów Zjednoczonych

Wyślij zapytanie o wycenę:

Rodzaj legalizowanego dokumentu, liczba dokumentów
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.

FAQ

Co robi się w ambasadzie?

Ambasada jest stałą misją dyplomatyczną kierowaną przez ambasadora. Tą nazwą określa się także budynek zajmowany przez misję dyplomatyczną. Ambasady znajdują się w stolicach krajów, z którymi utrzymywane są stosunki dyplomatyczne. Role ambasady to przede wszystkim reprezentacja i promocja danego kraju za granicą, a także ochrona własnych obywateli w innych państwach.

Czym się zajmują ambasady i konsulaty?

Ambasady i konsulaty to placówki dyplomatyczne danego państwa. Do podstawowych zadań ambasady zaliczamy dbanie o dobre relacje między krajami, dbanie o bezpieczeństwo obywateli przebywających w kraju działania ambasady, a także pomoc prawną w nagłych przypadkach. Z kolei konsulat zajmuje się m.in. wydawaniem paszportów tymczasowych i wiz, przyznawaniem obywatelstwa, pośrednictwem w pomocy finansowej, zaginięciami oraz formalnościami w przypadku zgonu. Konsulat pełni również funkcję urzędu stanu cywilnego.

Ile kosztuje legalizacja dokumentu?

Koszt legalizacji dokumentów zagranicznych zależy od ambasady danego kraju. Dotyczy to również czasu oczekiwania na dokumenty. Sprawdź szczegółowy cennik.

Czym różni się legalizacja od apostille?

Zarówno legalizacja, jak i apostille są formami legalizacji dokumentów. Jednak z apostille można skorzystać tylko wtedy, gdy państwo, w którym chcemy przedstawić polski dokument, jest stroną Konwencji haskiej. Jeśli nie, konieczna będzie pełna legalizacja. W przypadku apostille wystarczy poświadczenie MSZ. Legalizacja dokumentów w formie pełnej wymaga natomiast poświadczenia MSZ oraz ambasady.

Jakie dokumenty wymagają apostille?

MSZ nadaje apostille dla dokumentów takich jak: akty stanu cywilnego, tłumaczenia przysięgłe, dokumenty notarialne, handlowe i sądowe, zaświadczenia o niekaralności, dokumenty dot. kwalifikacji w zawodach medycznych, odpisy z KRS, dyplomy mistrzowskie i świadectwa rzemieślnicze, dyplomy doktorskie i habilitacyjne wydawane przez PAN i instytuty naukowe, odpisy z CEIDG, świadectwa szkolne, świadectwa dojrzałości, dyplomy i zaświadczenia wydawane przez okręgowe komisje egzaminacyjne.