Protokół z otwarcia strony internetowej

Protokół z otwarcia strony internetowej.

Uwiarygodnij dowód ze strony internetowej

Internet to nowoczesne i potężne medium, które w ciągu ostatnich lat rozrosło się do ogromnych rozmiarów. Ma on swoją specyfikę. Z jednej strony wszystko, co zostaje opublikowane, może w jakiejś formie przetrwać. Z drugiej jednak treści na stronach WWW nieustannie się zmieniają. Problem pojawia się wtedy, kiedy zawartość takiej strony zaczyna mieć znaczenie, jako potencjalny materiał dowodowy w sprawie sądowej. W jaki sposób można ją zabezpieczyć?

Protokół otwarcia – najskuteczniejszy sposób na zabezpieczenie treści strony

Internet pozwala na ogromną swobodę wypowiedzi i publikuje się w nim wielkie ilości informacji, które trafiają do zróżnicowanych odbiorców. Ilość popełnianych w Internecie przestępstw rośnie tak samo szybko, jak sama sieć. Przestępstwa te najczęściej dotyczą naruszenia praw autorskich, czy publikacji treści godzących w czyjeś dobre imię albo w inny sposób niedopuszczalnych. Strona internetowa nie zawsze może stanowić dowód w sprawie, ponieważ – jak już wspomniano – jej zawartość może zostać łatwo zmieniona. Często więc osoby pokrzywdzone przestępstwami popełnianymi w Internecie posługują się wydrukami. Wydruk jednak ma małą wartość dowodową, a jego wiarygodność może zostać łatwo podważona. Rozwiązaniem jest protokół notarialny z otwarcia strony internetowej. Protokół taki sporządzany jest przez notariusza, a więc ma moc prawną dokumentu urzędowego. 

  Jak wygląda sama czynność?

1. Notariusz otwiera stronę i drukuje jej zawartość.
2. Sporządzony zostaje formalny opis zawartości witryny.
3. Notariusz przygotowuje dokument informujący o całkowitej zgodności przygotowanych w ten sposób dowodów ze stanem strony w danym momencie, czyli protokół otwarcia strony internetowej.

Wyślij zapytanie:

Please enter your email, so we can follow up with you.