Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego

Jednym z języków oferowanych przez nasze biuro tłumaczeń jest język ukraiński. Współpracujemy z doświadczonymi tłumaczami wpisanymi na listę tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego obsługuje dwa warianty językowe: polski-ukraiński i ukraiński-polski. Pomożemy przetłumaczyć oficjalne dokumenty urzędowe, sądowe, notarialne i handlowe. Nasza oferta obejmuje również pośrednictwo w legalizacji tłumaczeń w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

dokumenty - tłumaczenie
Świadczymy usługi tłumaczenia dokumentów na język ukraiński.

W czym pomoże tłumacz przysięgły ukraińskiego?

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego jest osobą mającą uprawnienia do poświadczania oficjalnych dokumentów. Dotyczy to wszelkich dokumentów posiadających moc prawną, którymi chcemy legalnie posługiwać się za granicą. 

Przykładowe dokumenty, które może przełożyć tłumacz języka ukraińskiego:

 • akty urodzenia, 
 • akty małżeństwa,
 • akty zgonu,
 • akty notarialne,
 • testamenty i dokumenty w sprawach spadkowych,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów,
 • dyplomy ukończenia szkół wyższych,
 • świadectwa i certyfikaty,
 • świadectwa pracy,
 • faktury,
 • umowy (o pracę, kupna-sprzedaży, najmu itp.),
 • dokumenty finansowe i handlowe,
 • pełnomocnictwa,
 • dokumentacje medyczne i zaświadczenia lekarskie.

Tłumaczenia przysięgłe dokumentów a legalizacja

Chcesz zamówić, a następnie zalegalizować tłumaczenia przysięgłe z polskiego na ukraiński lub z ukraińskiego na polski? Zarówno Polska, jak i Ukraina są stronami Konwencji haskiej, dlatego legalizacja tłumaczeń przysięgłych ma postać apostille. Klauzulę apostille na dokumentach pochodzących z Polski nadaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych, natomiast na dokumentach pochodzących z Ukrainy Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy. 

Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego na inny język? Sprawdź naszą ofertę – świadczymy usługi tłumaczenia dokumentów na wszystkie języki oraz pośredniczymy w legalizacji tłumaczeń.

FAQ

Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe z języka ukraińskiego ?

Koszt tłumaczenia uzależniony jest od liczby znaków rozliczeniowych – jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami. Skontaktuj się z nami, by wycenić tłumaczenia przysięgłe z języka ukraińskiego lub na język ukraiński. W przypadku legalizacji tłumaczeń w formie apostille opłata w MSZ wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument.

Czy można oddać do legalizacji kserokopię tłumaczenia przysięgłego?

Nie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie przyjmuje kserokopii tłumaczeń uwierzytelnionych. Jeśli więc tłumacz przysięgły przełoży dokument z polskiego na ukraiński, do legalizacji w MSZ należy dostarczyć oryginał.

Jakie tłumaczenia nie wymagają apostille?

W przypadku krajów będących stronami Konwencji haskiej niektóre dokumenty nie wymagają klauzuli apostille m.in. te, które odnoszą się do imienia i nazwiska, urodzenia, pozostawania przy życiu, pochodzenia dziecka, przysposobienia, obywatelstwa, zgonu, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, małżeństwa, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa czy braku wpisu w rejestrze karnym. Dotyczy to również tłumaczeń wyżej wymienionych dokumentów, które nie muszą być poświadczane w MSZ.