Zaświadczenie o niekaralności

Zaświadczenie o niekaralności to dokument generowany na podstawie informacji dostępnych w Krajowym Rejestrze Karnym. Takie zaświadczenie może być potrzebne np. w przypadku ubiegania się o pracę lub w odniesieniu do firm w przypadku udziału w przetargu.

Kto może otrzymać zaświadczenie?

Każda osoba fizyczna oraz firma. W przypadku spółki czy działalności gospodarczej podmiot taki występuje z wnioskiem o ‘Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym”.
W przypadku, gdy o zaświadczenie ubiega się osoba będąca obywatelem innego państwa należącego do wspólnoty UE, informacje zostaną zweryfikowane także w rejestrach karnych innego państwa. Wniosek o wydanie zaświadczenia może złożyć każda osoba, która chce uzyskać informacje potrzebne np. do wykonywania pracy wymagających takiego dokumentu a także firma

Jak można uzyskać zaświadczenie?

Wniosek o zaświadczenie o niekaralności można złożyć:
listownie
elektronicznie
w sądzie ( osobiście lub przez osobę upoważnioną

Wypełnij formularz KRK online / Fill out the KRK online form

Family name / дівоче прізвище
Surname / Прізвище
Names / імена
Father’s name / Батькове ім’я
Mother’s name / Ім’я матері
Mother’s maiden name / Дівоче прізвище матері
Place and date of birth / Місце і дата народження
Citizenship / Громадянство
Address / Місце проживання
What is the purpose of issuing the certificate? / мета видачі свідоцтва?
PESEL number / Номер PESEL
Passport number or other identity document number / Номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу
E-mail / Електронна пошта
Phone / Телефонний номер