Tłumaczenia dokumentów na wszystkie języki

Podczas legalizacji dokumentu często wymagane jest jego tłumaczenie przysięgłe. Zajmujemy się tłumaczeniem dokumentów na wszystkie języki, a dzięki dokładnej weryfikacji i długotrwałej współpracy z tłumaczami oferujemy usługi najbardziej doświadczonych przedstawicieli tego zawodu.

Na stałe i na miejscu zapewniamy usługi tłumacza przysięgłego języka angielskiego. Wszystkie tłumaczenia uwierzytelnione wykonywane są przez specjalistów wpisanych do rejestru uprawnionych tłumaczy przysięgłych.

dokumenty - tłumaczenie
Świadczymy usługi tłumaczenia dokumentów na wszystkie języki.

Czym zajmuje się tłumacz przysięgły?

Tłumaczenia dzielimy na zwykłe i przysięgłe (uwierzytelnione/poświadczone). W przypadku tłumaczeń dokumentów urzędowych, sądowych, handlowych czy notarialnych konieczne jest poświadczenie zgodności z oryginałem, którego może dokonać wyłącznie tłumacz przysięgły. Jest to osoba, która zdała państwowy egzamin na tłumacza przysięgłego, a przy tym ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie była karana za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego.

Tłumacz zaprzysiężony wykonuje oraz poświadcza tłumaczenia i odpisy pism, używając pieczęci, która zawiera jego imię i nazwisko, język, do którego ma uprawnienia, oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Poświadczanie dokumentów może odbywać się również online za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Kiedy potrzebne jest tłumaczenie przysięgłe?

Tłumaczenia przysięgłe są wymagane w przypadku oficjalnych dokumentów posiadających moc prawną, które chcemy przedłożyć w instytucjach państwowych lub organach administracji publicznej. W takiej sytuacji nieocenioną pomoc zapewni biuro tłumaczeń, które dostarczy tłumaczenie poświadczone i pomoże w jego legalizacji.

Przykładowe dokumenty wymagające tłumaczenia przysięgłego:

 • akty urodzenia,
 • akty małżeństwa,
 • akty zgonu,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów,
 • faktury,
 • testamenty,
 • dyplomy ukończenia szkół wyższych,
 • świadectwa pracy,
 • dokumenty finansowe i handlowe,
 • pełnomocnictwa,
 • akty notarialne,
 • umowy (np. o pracę),
 • dokumentacje medyczne.

Oferujemy tłumaczenie umów i innych oficjalnych dokumentów. Tłumaczenie przysięgłe to usługa skierowana do Klientów z całej Polski – Warszawa i pozostałe miasta.

Apostille a tłumaczenie dokumentów

Legalizacja dokumentów do krajów, które są stronami Konwencji haskiej, odbywa się w formie apostille. Oznacza to, że nie trzeba umawiać wizyty w ambasadzie danego kraju, a legalizację może przeprowadzić polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Referat ds. Legalizacji MSZ). Apostille sporządza się według wzoru i ma formę adnotacji dokonywanej na dokumencie oryginalnym. Najpierw należy zlecić tłumaczenie przysięgłe, a następnie przekazać je do legalizacji w MSZ. Należy przy tym pamiętać, że MSZ nadaje apostille na oryginałach tłumaczeń uwierzytelnionych, dlatego tłumaczenia poświadczone w formie kserokopii nie są akceptowane.

Kiedy apostille nie jest wymagane?

16 lutego 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012. Na mocy tego Rozporządzenia niektóre dokumenty nie wymagają apostille, m.in. dokumenty odnoszące się do imienia i nazwiska, urodzenia, pozostawania przy życiu, pochodzenia dziecka, przysposobienia, obywatelstwa, małżeństwa, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, zgonu, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu czy braku wpisu w rejestrze karnym.

A co z tłumaczeniami wyżej wymienionych dokumentów? Tę kwestię reguluje rozdział III Rozporządzenia, który stwierdza, że tłumaczenia uwierzytelnione wykonane przez polskich tłumaczy przysięgłych wpisanych na listę Ministerstwa Sprawiedliwości powinny być uznane w każdym kraju Unii Europejskiej i nie wymagają klauzuli apostille

Zwykła legalizacja a tłumaczenia dokumentów

Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku krajów niebędących stronami Konwencji haskiej. W takim przypadku nie można bowiem uzyskać apostille, a legalizacja nie kończy się w MSZ, lecz w ambasadzie kraju docelowego. Tłumaczenie poświadczone jest wymagane przez wiele ambasad z prostego powodu – konsul musi wiedzieć, co podpisuje. Język tłumaczenia zależy od kraju – w większości przypadków jest to język angielski lub inny (np. Ambasada Chin wymaga tłumaczenia przysięgłego na język angielski lub chiński, a Ambasada Kuwejtu na język angielski lub arabski). 

Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe?

Koszt tłumaczenia uzależniony jest od liczby znaków rozliczeniowych. 1 strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami. Cena różni się w zależności od języka – im mniej popularny, tym wyższy koszt. 

Dodatkowe opłaty: 

 • opłata za legalizację w MSZ wynosi 26 zł za każdy poświadczany dokument lub 60 zł za apostille na każdym poświadczonym dokumencie,
 • opłaty urzędowe w ambasadzie w przypadku zwykłej legalizacji (cennik).

Wygodne tłumaczenia przysięgłe online

Nasze biuro tłumaczeń przysięgłych oferuje tłumaczenia online, dlatego nie musisz umawiać się na spotkanie z tłumaczem, by otrzymać poświadczony dokument. Wszystko odbywa się w wygodnej formie elektronicznej, a tłumacz przysięgły online jest specjalistą wpisanym na listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Nasze usługi obejmują również pośrednictwo w legalizacji dokumentów, dlatego możemy uzyskać dla Ciebie apostille lub zwykłą legalizację w ambasadzie, a także przekazać dokument do tłumacza przysięgłego dowolnego języka. Tłumaczenia przysięgłe online są poświadczane za pomocą pieczęci lub bezpiecznego podpisu elektronicznego.