Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego

Uzyskaj akt urodzenia / małżeństwa / zgonu

Odpis zaświadczenia o stanie cywilnym jest wydawany odpłatnie i wydawany jest na wniosek Klienta. Wniosek o wydanie dokumentu może być wydany na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. Należy pamiętać, że istnieje kilka rodzajów odpisów:

  • Odpis skrócony
  • Odpis zupełny
  • Wielojęzyczny odpis skrócony
Akt małżeństwa
Akt urodzenia
Akt zgonu

Jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego: urodzenia, małżeństwa, zgonu?

Wniosek o wydanie odpisu skróconego/zupełnego aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu

Jak mogę uzyskać odpis aktu stanu cywilnego?

Aby uzyskać odpis, należy złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego odpowiednim dla miejsca, w którym zarejestrowano dane zdarzenie. Wniosek można złożyć osobiście, przez internet (jeśli urząd oferuje taką możliwość) lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Jak długo trzeba czekać na wydanie odpisu?

Czas oczekiwania na wydanie odpisu może się różnić, w zależności od urzędu i sposobu złożenia wniosku. Zazwyczaj proces trwa od kilku dni do kilku tygodni.

Czy odpis aktu stanu cywilnego ważny jest bezterminowo?

Odpis aktu stanu cywilnego jest dokumentem oficjalnym i nie traci ważności, ale w niektórych przypadkach urzędy lub instytucje mogą wymagać odpisu nie starszego niż określona liczba miesięcy.

Czy potrzebuję tłumaczenia odpisu aktu stanu cywilnego?

Jeżeli odpis będzie używany za granicą, może być konieczne jego tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego. Niektóre kraje wymagają również apostille lub legalizacji dokumentu, aby był on uznawany za ważny.

Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego – wyślij formularz