Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Prowadząc działania eksportowe i handlowe na rynkach zagranicznych wielokrotnie można spotkać się z wymogiem legalizacji dokumentów handlowych przez kontrahenta zagranicznego. Legalizacja dokumentów potwierdza prowadzenie działalności gospodarczej przez polską firmę oraz autentyczność wystawionych dokumentów. O tym, jakie dokumenty należy zalegalizować decyduje przede wszystkim wymóg partnera zagranicznego.

dokumenty handlowe foto
Faktury Umowy Pełnomocnictwa Świadectwa pochodzenia KRS Dokumenty eksportowe

Jakie dokumenty podlegają legalizacji?

Do głównych dokumentów w międzynarodowym obrocie handlowym należy zaliczyć przede wszystkim:
• faktury
• świadectwa pochodzenia
• świadectwa zdrowia
• świadectwa wolnej sprzedaży
• świadectwa zgodności z normami
• umowy, aneksy, pełnomocnictwa, umowy o pracę, itd.

Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?

Wszystkie dokumenty handlowe muszą być wcześniej zalegalizowane w Krajowej Izbie Gospodarczej (KIG) lub innej Izbie Przemysłowo Handlowej. Możliwa jest również legalizacja dokumentów poprzez uwierzytelniony odpis notarialny.

Wyślij zapytanie o wycenę:

Rodzaj legalizowanego dokumentu, liczba dokumentów
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.