Wiza do Rosji

Polacy, którzy chcą wyjechać do Rosji w celach turystycznych lub biznesowych, muszą ubiegać się o wizę. Wiza do Rosji jest wydawana przez cztery rosyjskie konsulaty w Polsce, które znajdują się w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku. Obywatele państw należących do Programu Ruchu Bezwizowego (w tym Polski) mogą też ubiegać się o rosyjską e-wizę. E-wizy są aktualnie wstrzymane.

 • W związku z trwającą wojną rosyjsko-ukraińską procedury wizowe mogą się zmieniać.
 • Konsulaty rosyjskie znajdują się w 4 polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdańsku.
 • Do wizy turystycznej potrzebny jest voucher wydany przez rosyjskie biuro podróży.
rodzaje wiz ikonka

Rodzaje wiz do Rosji

Rosja to jeden z krajów, do którego niezbędna jest wiza. Rodzaj wizy zależy od celu podróży, który trzeba określić podczas aplikacji. Wyróżniamy wizy jednokrotne, dwukrotne i wielokrotne.

Wiza turystyczna

Przeznaczona dla osób, które wybierają się do Rosji w celach turystycznych – zarówno samodzielnie, jak i w ramach wycieczki zorganizowanej.

Może być jednokrotna (do 30 dni), dwukrotna (od 60 do 90 dni) i wielokrotna (od 180 do 365 dni). Liczba pobytów na wizie wielokrotnej nie może przekroczyć 90 dni w każdych 180 dniach ważności wizy. Do wniosku o wydanie wizy należy dołączyć voucher turystyczny, który wystawia rosyjskie biuro podróży.


Wiza biznesowa

Dla osób podróżujących do Rosji w celach biznesowych i handlowych. Na wizie biznesowej można pojechać na spotkanie, obsługa serwisowa, konferencję czy targi.

Wiza biznesowa może być jednokrotna lub dwukrotna (do 90 dni), a także wielokrotna (od 1 do 3 lat). Aby otrzymać wizę wielokrotną, trzeba udokumentować co najmniej jedną podróż biznesową do Rosji w ciągu ostatniego roku.

Do wniosku należy dołączyć oryginał lub kopię zaproszenia wystawionego przez rosyjską firmę (tzw. białe zaproszenie) lub zaproszenie wystawione przed rosyjskie MSZ/Federacyjną Służbę Migracyjną.


Wiza służbowa

Ta wiza jest adresowana do przedstawicieli instytucji rządowych, dla których Rosja jest celem spotkania dyplomatycznego. Może być jedno-, dwu- lub wielokrotna.

Aby otrzymać wizę służbową wielokrotną, należy wykazać, że w poprzednim roku choć raz było się w podróży służbowej w Rosji.


Wiza pracownicza

Przeznaczona dla osób wyjeżdżających do Rosji w celach zarobkowych, które mają już podpisany kontrakt z rosyjską firmą. Wiza jednokrotna jest ważna przez 90 dni, lecz później może być przedłużona.

Wysoko wykwalifikowani specjaliści mogą się starać o wizę wielokrotną na okres 3 lat. Do wymaganej dokumentacji należy dołączyć wyniki badań na obecność wirusa HIV.


Wiza prywatna i dla osób odwiedzających groby krewnych

Ten rodzaj wiz jest przeznaczony dla osób, których celem podróży są odwiedziny rodziny lub znajomych mieszkających w Rosji, a także odwiedzenie grobów bliskich. Wizy jednokrotne i dwukrotne są wydawane do 90 dni, a wiza wielokrotna na rok.

Jeśl chcesz odwiedzić groby, otrzymasz wizę jednokrotną na 10 dni – do wniosku musisz dołączyć wydane przez władze rosyjskie potwierdzenie o istnieniu grobu oraz dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa z osobą zmarłą.


Wiza studencka

Dla osób wyjeżdżających do Federacji Rosyjskiej na studia, staż lub kurs. Taka wiza do Rosji może być jednokrotna lub dwukrotna do 90 dni. Istnieje również możliwość uzyskania wizy długoterminowej, którą po 90 dniach można przedłużyć w Służbach Migracyjnych.


Wiza humanitarna

Przeznaczona dla osób, które wybierają się do Rosji w celach kulturalnych, sportowych lub naukowych – dotyczy to również wymiany akademickiej. Wiza humanitarna może być jednokrotna lub dwukrotna do 90 dni, a także wielokrotna na rok.

Warunkiem otrzymania wizy wielokrotnej jest przynajmniej jeden wyjazd na wizie humanitarnej w ciągu poprzedniego roku. Inną opcją jest zaproszenie z Federacyjnej Służby Migracyjnej wydane przez rosyjskie MSZ.


Wiza tranzytowa
Jest potrzebna wtedy, gdy zamierzasz przejeżdżać tranzytem przez Rosję. Wiza tranzytowa jednokrotna lub dwukrotna upoważnia do pobytu na terytorium Federacji Rosyjskiej do 10 dni.

Nie jest potrzebna, jeśli planujesz przesiadkę krótszą niż 24 godziny, o ile nie opuszczasz strefy tranzytowej na lotnisku. Do wniosku wizowego musisz okazać kopię prawa jazdy, kopię dowodu rejestracyjnego oraz podanie z prośbą o wydanie wizy tranzytowej z danymi osobowymi i danymi pojazdu oraz dokładnym planem podróży.


Wiza dziennikarska
Przeznaczona dla dziennikarzy i członków ekipy technicznej. Jest to wiza jednokrotna, wydawana na czas trwania danego projektu.

Do wniosku wizowego należy dołączyć oryginał zadania redakcyjnego oraz kopię legitymacji dziennikarskiej.


E-wiza

Wiza do Rosji w wersji elektronicznej jest wizą jednokrotną, ważną przez 30 dni od daty wydania. Dozwolony okres pobytu w Rosji w czasie ważności wizy wynosi nie więcej niż 8 dni od daty wjazdu. E-wiza uprawnia do wjazdu na terytorium Federacji Rosyjskiej w następujących celach: turystycznym, odwiedzin, wizyty biznesowej, udziału w wydarzeniach naukowych, kulturalnych, społeczno-politycznych, sportowych i gospodarczych.

E-wiza do Rosji jest wydawana w celu zwiedzenia tylko jednego z trzech regionów Federacji Rosyjskiej – Dalekowschodniego Okręgu Federalnego lub Obwodu Kaliningradzkiego, lub Sankt Petersburgu i Obwodu Leningradzkiego.

Aby ją uzyskać, nie trzeba przedstawiać zaproszenia, potwierdzenia rezerwacji hotelowej i innych dokumentów. Termin uzyskania wizy elektronicznej wynosi nie więcej niż 4 dni kalendarzowe od dnia złożenia wypełnionego wniosku. E-wizy są aktualnie wstrzymane.

Ile kosztuje wiza do Rosji?

Cena wizy do Rosji zależy od rodzaju wizy i trybu rozpatrywania wniosku:

Rodzaj wizyTryb zwykły
(rozpatrywanie wniosku wizowego od 4 do 10 dni roboczych)
Tryb ekspresowy
(rozpatrywanie wniosku wizowego od 1 do 3 dni roboczych – nie dotyczy wiz wielokrotnych na podstawie zaproszeń na druku firmowym)
wiza jednokrotna322 PLN645 PLN
wiza dwukrotna515 PLN1031 PLN
wiza wielokrotna967 PLN1933 PLN
przeniesienie wizy do nowego paszportu178 PLN178 PLN
Na podstawie: https://warsaw.kdmid.ru/pl/wiza/op-aty-wizowe/

Wiza do Rosji – skorzystaj z naszej pomocy!

Nie wiesz, jak złożyć wniosek wizowy i obawiasz się, że popełnisz błąd w formularzu? W związku z trwającą wojną rosyjsko-ukraińską procedury mogą się zmieniać, dlatego warto skorzystać z pomocy naszego biura pośrednictwa wizowego, które jest cały czas na bieżąco z aktualizacjami. Ubiegając się o wizę do Rosji, możesz skorzystać z naszego wsparcia:

 • pomożemy wypełnić wniosek wizowy,
 • zweryfikujemy, czy masz komplet dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku,
 • umówimy Cię na spotkanie w konsulacie,
 • pomożemy uzyskać voucher i ubezpieczenie.

Pośredniczymy we wnioskowaniu o wizy do wszystkich krajów świata. Skontaktuj się z nami i uzyskaj profesjonalne wsparcie w aplikowaniu o wizę do Rosji!

Rosja – wymagane dokumenty do wniosku wizowego

Jeśli chcesz wnioskować o wizę do Rosji, musisz skompletować następujące dokumenty:

 • wypełniony i podpisany wniosek wizowy do Rosji,
 • paszport ważny przynajmniej 6 miesięcy po zakończeniu podróży,
 • 1 zdjęcie paszportowe,
 • ubezpieczenie zdrowotne z pokryciem €30 000 ważne na terenie Federacji Rosyjskiej przez cały okres pobytu w Rosji (w przypadku wizy wielokrotnej – ważne na okres pierwszego wjazdu),
 • zgoda RODO,
 • dodatkowe załączniki – w zależności od rodzaju wizy.

Zdjęcie do wizy:

Cechy zdjęcia do wizy:
 • tło: jednolite, jasne
 • forma: na wprost, otwarte oczy, twarz nieprzysłonięta włosami, naturalny wyraz twarzy i zamknięte usta
 • w kolorze, dobra ostrość, pokazujące wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka
 • głowy do górnej części barków, tak, aby twarz zajmowała 70-80% fotografii
 • bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami
 • wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy
czerwony znaczek uwagi

Ważne:

Wypełniony, podpisany wniosek wizowy do Rosji, Paszport ważny przynajmniej pół roku od zakończenia podróży zdjęcie paszportowe, ubezpieczenie, dodatkowe załączniki w zależności wybranego rodzaju * Zgoda RODO

Cennik

TRYB

STANDARD:

200 PLN

ikonka check jasnoniebieska

Paszport wyślemy kurierem.

ikonka check jasnoniebieska

Czas realizacji 6-8 dni

ikonka check jasnoniebieska

Wnosimy opłatę konsularną.

Krok 1 z 2

Białoruś

Wniosek zamówieniowy do wizy. Po otrzymaniu prześlemy do Państwa w ciągu kilku minut e-mail z zebranymi informacjami.

Zgłoszenie online także przyspieszy proces.Rodzaj wnioskowanej wizy
*

Podany czas dotyczy pracy konsulatu np. 1 dzień = dziś składamy – kolejny dzień roboczy odbiór.

Opłata bankowa *

Konieczna opłata bankowa. Opłatę za wizę musimy wpłacić we wskazanym banku.


*Czas realizacji 6-8 dn

TRYB

STANDARD:

200 PLN

ikonka check jasnoniebieska

Pomoc w wypełnieniu wniosku

ikonka check jasnoniebieska

SMS powiadomienia o statusie

ikonka check jasnoniebieska

Czas realizacji 6-8 dni

ikonka check jasnoniebieska

Wnosimy opłaty

Krok 1 z 2

Białoruś

Wniosek zamówieniowy do wizy. Po otrzymaniu prześlemy do Państwa w ciągu kilku minut e-mail z zebranymi informacjami.

Zgłoszenie online także przyspieszy proces.Rodzaj wnioskowanej wizy
*

Podany czas dotyczy pracy konsulatu np. 1 dzień = dziś składamy – kolejny dzień roboczy odbiór.

Opłata bankowa *

Konieczna opłata bankowa. Opłatę za wizę musimy wpłacić we wskazanym banku.


*Czas realizacji 6-8 dn

TRYB

STANDARD:

200 PLN

ikonka check jasnoniebieska

Pomoc w wypełnieniu wniosku

ikonka check jasnoniebieska

Pomoc w wypełnieniu wniosku

ikonka check jasnoniebieska

Pomoc w wypełnieniu wniosku

ikonka check jasnoniebieska

Czas realizacji 6-8 dni

ikonka check

Wnosimy opłatę konsularną.

Krok 1 z 2

Białoruś

Wniosek zamówieniowy do wizy. Po otrzymaniu prześlemy do Państwa w ciągu kilku minut e-mail z zebranymi informacjami.

Zgłoszenie online także przyspieszy proces.Rodzaj wnioskowanej wizy
*

Podany czas dotyczy pracy konsulatu np. 1 dzień = dziś składamy – kolejny dzień roboczy odbiór.

Opłata bankowa *

Konieczna opłata bankowa. Opłatę za wizę musimy wpłacić we wskazanym banku.


*Czas realizacji 6-8 dn

Jak zacząć ?

podkład w kształcie fasolki

Wypełnij wniosek

podkład w kształcie fasolki

Dostarcz dokumenty

podkład w kształcie fasolki

Dokonaj płatności

podkład w kształcie fasolki

Czekaj na wizę

Wniosek

Ikonka do pobrania wniosku dokument w kółku

Pobierz wniosek

Legalizacja dokumentów

Pobierz wniosek Pobierz wniosek Pobierz wniosek Pobierz wniosek Pobierz wniosek

Ważne informacje:

Pobierz wniose k Pobierz wni osek Po bierz wniosek Pobierz wniosek Pobierz wniosek

Potrzebujesz pomocy?

+48 881 580 657

info@legalizacjedokumentow.pl