Tłumacz przysięgły języka angielskiego

Angielski to język, który w aż 60 krajach ma status jedynego lub jednego z wielu języków urzędowych, m.in. w Wielkiej Brytanii, Australii, Kanadzie, USA, Pakistanie, Indiach, Irlandii, Somalii, Kenii i RPA. Jego powszechność sprawia, że wiele ambasad przyjmuje tłumaczenia w tym języku – na przykład Ambasada Chin wymaga tłumaczeń uwierzytelnionych po angielsku lub chińsku, a Ambasada Algierii po angielsku, francusku lub arabsku. Tłumacz przysięgły angielskiego jest osobą, z którą współpracujemy na stałe i na miejscu. Nasze biuro tłumaczeń zapewnia najwyższej jakości tłumaczenia przysięgłe języka angielskiego – współpracujemy z doświadczonymi specjalistami wpisanymi do rejestru uprawnionych tłumaczy przysięgłych. Oferujemy również tłumaczenia uwierzytelnione z języka angielskiego na język polski.

dokumenty - tłumaczenie
Świadczymy usługi tłumaczenia dokumentów na język angielski.

Tłumacz przysięgły angielskiego – w czym pomoże?

Profesjonalny tłumacz przysięgły języka angielskiego ma uprawnienia do poświadczania oficjalnych dokumentów posiadających moc prawną, które chcemy przedłożyć w zagranicznych urzędach i instytucjach.

Przykładowe dokumenty:

 • akty urodzenia, małżeństwa, zgonu,
 • testamenty i dokumenty w sprawach spadkowych,
 • dokumenty rejestracyjne pojazdów,
 • faktury,
 • dyplomy ukończenia szkół wyższych,
 • świadectwa pracy,
 • umowy (o pracę, kupna-sprzedaży, najmu itp.),
 • dokumenty finansowe i handlowe,
 • świadectwa i certyfikaty,
 • pełnomocnictwa,
 • akty notarialne,
 • dokumentacje medyczne i zaświadczenia lekarskie.

Tłumaczenie dokumentów a legalizacja

Jeśli chodzi o tłumaczenia przysięgłe na angielski, są one wymagane w przypadku legalizacji niektórych dokumentów. Jeśli kraj, do którego legalizujesz dokumenty, jest stroną Konwencji haskiej, w pierwszej kolejności zamów tłumaczenie, a następnie udaj się po apostille do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeśli z kolei państwo nie podpisało Konwencji haskiej, zamów tłumaczenie, zalegalizuj je w MSZ, a na koniec umów wizytę w ambasadzie kraju docelowego, gdzie otrzymasz ostateczną legalizację. 

Potrzebujesz tłumaczenia przysięgłego na inny język? Sprawdź naszą ofertę – świadczymy usługi tłumaczenia dokumentów na wszystkie języki oraz pośredniczymy w legalizacji tłumaczeń.

FAQ

Ile kosztuje tłumaczenie przysięgłe na język angielski?

Koszt tłumaczenia zależy od liczby znaków rozliczeniowych. Jedna strona tłumaczenia przysięgłego to 1125 znaków ze spacjami. Skontaktuj się z nami, by wycenić tłumaczenie z języka angielskiego lub na język angielski.

Czy można oddać do legalizacji kserokopię tłumaczenia przysięgłego?

Nie. Nie ma możliwości zalegalizowania kserokopii tłumaczenia przysięgłego w MSZ. Jeśli tłumacz przysięgły przetłumaczy dokument na angielski, do legalizacji należy przedłożyć oryginał.

Jakie tłumaczenia nie wymagają apostille?

Jeśli kraj jest stroną Konwencji haskiej, nie musisz uzyskiwać apostille na niektórych dokumentach, m.in. tych, które odnoszą się do imienia i nazwiska, urodzenia, pozostawania przy życiu, pochodzenia dziecka, przysposobienia, obywatelstwa, małżeństwa, rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, zgonu, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu czy braku wpisu w rejestrze karnym. Dotyczy to również tłumaczeń wyżej wymienionych dokumentów, na których nie musisz uzyskiwać apostille.