Potwierdzenie nadania numeru NIP

Zaświadczenie o nadaniu NIP

Naczelnik urzędu skarbowego na wniosek podmiotu zainteresowanego zobowiązany jest do potwierdzenia faktu nadania NIP podmiotowi, który się nim posługuje. Urząd Skarbowy może dokonać potwierdzenia, czy  NIP wskazany przez zainteresowanego został faktycznie przyznany podmiotowi, którego dotyczy wniosek.

Prawo do złożenia wniosku o potwierdzenie nadania NIP przysługuje podatnikowi, którego potwierdzenie dotyczy, jak i osobie trzeciej, mającej interes prawny w złożeniu wniosku.

Zaświadczenie o nadaniu NIP może być wymagane w przypadku udziału Twojej firmy w przetargu, składaniu wniosku o dotację, kredyt lub może być wymagany przez kontrahenta, z którym zamierzasz nawiązać współpracę.

Ile kosztuje uzyskanie zaświadczenia o NIP ?

21 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o nadaniu NIP

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo

114 zł –  usługa pośrednictwa

Jaki jest czas oczekiwania?

Urząd Skarbowy wydaje zaświadczenie w ciągu 7 dni roboczych

Złóż wniosek

angielski, niemiecki, itd.