Dokumenty handlowe

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

Legalizacja dokumentów handlowych:

  • Faktury
  • Umowy
  • Pełnomocnictwa
  • Świadectwa pochodzenia
  • KRS
  • Dokumenty eksportowe

 

Prowadząc działania biznesowe na rynkach zagranicznych wielokrotnie wymagane jest ze strony Partnera biznesowego potwierdzenie faktu prowadzenia działalności lub też legalności wystawianych dokumentów handlowych.

Legalizacja dokumentów handlowych z reguły poprzedzona jest legalizacją w Krajowej Izbie Gospodarczej lub innych Izbach Gospodarczych. Legalizacja dokumentów handlowych potwierdza fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez polski podmiot gospodarczy

 

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

w Krajowej Izbie Gospodarczej