Zamów dokument

Odpisy lub zaświadczenia niektórych dokumentów jak np. KRS uzyskasz bezpłatnie przez internet. Urząd, pracodawca lub firma, z którą chcesz współpracować może wymagać od Ciebie urzędowego dokumentu, pobranego bezpośrednio z odpowiedniego urzędu, jak Sąd Gospodarczy, Ministerstwo Sprawiedliwości, Urząd Stanu Cywilnego etc.

Jeżeli potrzebujesz na przykład odpisu aktualnego, wyciągu lub zaświadczenia złóż wniosek o wydanie dokumentu, a pobierzemy go w Twoim imieniu i wyślemy do Ciebie kurierem.

Sprawdź poniżej, jakie dokumenty możemy dla Ciebie uzyskać:

wybierz dokument

Odpis z CEIDG

wybierz dokument

Akt stanu cywilnego

wybierz dokument

Odpis z księgi wieczystej

wybierz dokument

Potwierdzenie nadania numeru NIP

wybierz dokument

Zaświadczenie o zastawach rejestrowych

wybierz dokument

Zaświadczenie o niekaralności

wybierz dokument

Protokół ze strony internetowej

wybierz dokument

Zaproszenie dla cudzoziemca

wybierz dokument

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

wybierz dokument

Numer N.I.E z Hiszpanii