Akty notarialne

Akty notarialne

Akty notarialne

Legalizacja dokumentów urzędowych i aktów notarialnych

 • Akty notarialne
 • Pełnomocnictwa
 • Poświadczenia podpisów
 • Dyplomy ukończenia studiów
 • Suplementy do dyplomów
 • Świadectwa
 • Faktury
 • Umowy
 • Świadectwa pochodzenia
 • Akty stanu cywilnego
 • Akty urodzenia
 • Akty zawarcia małżeństwa
 • Akty zgonu

Oferujemy Państwu szeroki zakres usług notarialnych poprzez sporządzanie aktów notarialnych oraz udzielania porad prawnych.

Apostille czy legalizacja dokumentów?

Jeśli państwo, w którym masz zamiar używać dokumentów jest stroną konwencji haskiej z 1961r., dokument którym masz zamiar posługiwać się za granicą wymaga uzyskania klauzuli apostille. Jeżeli dany kraj nie jest stroną konwencji haskiej wymagane jest uzyskanie legalizacji polskich dokumentów.

Chcesz wiedzieć jak długo będzie trwał proces legalizacje Twojego dokumentu?

Napisz do nas a my wycenimy legalizację Twojego dokumentu i określimy czas legalizacji: info@LegalizacjeDokumentow.pl