Dyplomy ukończenia uczelni

Legalizujemy:

  • Dyplomy ukończenia studiów
  • Suplementy do dyplomów
  • Odpisy dyplomów
  • Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
  • Duplikaty dyplomów
  • Zaświadczenia o ukończeniu studiów
  • Dyplomy doktorskie
  • Dyplomy habilitacyjne
  • Świadectwa szkół artystycznych
  • Świadectwa szkolne
wręczenie dyplomu

Polskie dyplomy za granicą uznawane są na podstawie umów międzynarodowych, jeżeli Polska z danym krajem taką umowę zawarła. Jeżeli Polska takiej umowy nie zawarła, to obowiązuje nas procedura legalizacji dyplomów na podstawie przepisów obowiązujących w kraju, do którego się wybieramy.

Jeśli państwo, w którym masz zamiar używać dokumentów jest stroną konwencji haskiej z 1961r., dokument którym masz zamiar posługiwać się za granicą wymaga uzyskania klauzuli apostille. Jeżeli dany kraj nie jest stroną konwencji haskiej wymagane jest uzyskanie legalizacji polskich dokumentów.

Napisz do nas i wyceń legalizację swoich dokumentów: info@LegalizacjeDokumentow.pl

Przeprowadzimy całą procedurę legalizacji dokumentów w Twoim imieniu.

Wyślij zapytanie o wycenę:

Rodzaj legalizowanego dokumentu, liczba dokumentów
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.