Ambasada Białorusi w Warszawie – informacje ogólne

Ambasada Białorusi

Ambasada Białorusi w Polsce znajduje się w Warszawie przy ul. Wiertniczej 58. W skład przedstawicielstwa wchodzą również Centrum Kulturalne Białorusi w Warszawie, Konsulat Generalny w Białymstoku, Konsulat Generalny w Gdańsku  i Konsulat w Białej Podlaskiej.

Do czasu uzyskania niepodległości przez Białoruś (1991) kontakty z Polską utrzymywano w ramach stosunków z ZSRR – stosunki dyplomatyczne z Białorusią zostały nawiązane w 1992 roku, kiedy to otwarto białoruską ambasadę przy ul. Ateńskiej 67. Od 2004 roku siedzibą ambasady Republiki Białorusi jest budynek przy ul. Wiertniczej 58.

 

Legalizacja dokumentów do Białorusi – apostille

Republika Białorusi jest stroną Konwencji haskiej, dlatego legalizacja dokumentów ma formę apostille. Białoruś to jeden z krajów, które poprzez podpisanie Konwencji haskiej zniosły wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów w ambasadzie. Aby zalegalizować dokumenty do Białorusi, wystarczy je dostarczyć do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) lub – w przypadku dokumentów wydawanych przez uczelnie wyższe – do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Niektóre dokumenty (np. handlowe i sądowe) wymagają jednak wcześniejszego poświadczenia w odpowiedniej instytucji.

Potrzebna jest Ci klauzula apostille, ale nie mieszkasz w Warszawie i nie masz czasu na dojazdy do MSZ lub NAWA? Pomożemy Ci zalegalizować dokumenty do Białorusi – zamów kuriera i wypełnij wniosek, a my zajmiemy się resztą!

 

Jak wymienić białoruskie prawo jazdy na polskie?

Wymiana prawa jazdy białoruskiego na polskie jest możliwa w przypadku osób mieszkających w Polsce od minimum 185 dni. Dzięki wymianie możesz kierować pojazdami w Polsce i Unii Europejskiej. Sprawę możesz załatwić samodzielnie lub przez pełnomocnika. Wniosek należy złożyć w urzędzie starostwa powiatowego, urzędzie miasta lub urzędzie dzielnicy (dotyczy osób mieszkających w Warszawie). Wydanie prawa jazdy kosztuje 100,50 zł, a czas oczekiwania wynosi do 9 dni roboczych od dnia, w którym urząd otrzyma potwierdzenie danych z Twojego białoruskiego prawa jazdy (potwierdzanie danych może trwać nawet kilka tygodni).

Zapytaj o legalizację dokumentu
Rodzaj legalizowanego dokumentu, ilość, kraj w którym dokument będzie wykorzystywany.

FAQ

Jak uzyskać apostille w Białorusi?

Zarówno Polska, jak i Białoruś są stronami Konwencji haskiej, co oznacza, że aby móc posłużyć się dokumentem pochodzącym z Białorusi w Polsce, należy uzyskać apostille w miejscowym urzędzie. Apostille na dokumentach pochodzących z Białorusi nadają wskazane instytucje. Konsul nie pośredniczy w uzyskaniu klauzuli apostille.

Jakie dokumenty nie wymagają apostille w Białorusi?

Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/1191 niektóre dokumenty nie muszą być opatrywane klauzulą apostille. Dotyczy to dokumentów, które odnoszą się m.in. do imienia i nazwiska, urodzenia, pozostawania przy życiu, zgonu, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, pochodzenia dziecka, przysposobienia, obywatelstwa, małżeństwa (w tym zdolności do zawarcia małżeństwa i stanu cywilnego), rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, braku wpisu w rejestrze karnym.

Ile czeka się na apostille do Białorusi?

Apostille do Białorusi można uzyskać w MSZ już w tym samym dniu – dotyczy to jednego lub kilku dokumentów. W przypadku legalizacji w NAWA lub Kuratorium czas oczekiwania wynosi od kilku dni roboczych do 2 tygodni.