Ambasada Rosji w Warszawie

Legalizacja dokumentów w Ambasadzie Rosji

Jeżeli państwo, w którym wykorzystywany będzie dokument, nie jest stroną Konwencji haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.), wtedy dokument wymaga tzw. zwykłej legalizacji, nie Apostille. Ponieważ Rosja jest stroną Konwencji haskiej, legalizacja będzie miała postać Apostille.

Dane kontaktowe:

Ambasada Rosji w Warszawie
ul. Belwederska 49
00-761 Warszawa
Tel. +48 22 621 34 53
Fax. +48 22 625 30 16
E-mail: embassy@rusemb.pl
www: https://poland.mid.ru/web/polska_pl 

Konsulat Generalny Rosji w Gdańsku
ul. Gdańsk-Wrzeszcz
80-251 Gdańsk
Tel.: +48 58 341 10 88
Fax: +48 58 341 40 92

Gdański okręg konsularny obejmuje województwa pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie.

Konsulat Generalny Rosji w Krakowie
ul. Biskupia 7
31-144 Kraków
Tel.: +48 12 422 26 47
Fax. +48 12 422 90 66

Krakowski okręg konsularny obejmuje województwa małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie.

Konsulat Generalny Rosji w Poznaniu
ul. Bukowska 53
60-567 Poznań
Tel.: +48 61 841 77 40
Fax: +48 61 847 49 97

Poznański okręg konsularny obejmuje województwa wielkopolskie, lubuskie, opolskie i dolnośląskie.

Ambasada Federacji Rosyjskiej – informacje ogólne

Ambasada Rosji w Polsce znajduje się w Warszawie przy ul. Belwederskiej 49. Rosja ma swoje placówki dyplomatyczne w czterech polskich miastach: Warszawie, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu. Warszawa to siedziba Wydziału Konsularnego Ambasady Rosji w Polsce, natomiast w pozostałych miastach znajdują się Konsulaty Generalne. Obecny ambasador Rosji w Polsce to Jego Ekscelencja Pan Siergiej Andriejew. 

Ambasada Rosji – godziny otwarcia:

Wydział Konsularny Ambasady Rosji w Polsce przyjmuje interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki. Składanie wniosków o wykonanie czynności konsularnych odbywa się w godzinach 8:00 – 12:00, natomiast odbiór przygotowanych dokumentów w godzinach 15:00 – 16:30. W sprawach wizowych można też się zwrócić do Rosyjskiego Centrum Wizowego, które znajduje się przy ul. Prostej 69 w Warszawie (e-mail: info.rupol@russia-visacentre.com, tel.: +48-22-397-17-87; +48-579-349-018).

Na czym polega legalizacja dokumentów do Rosji?

W związku z tym, że Republika Federacji Rosyjskiej jest stroną Konwencji haskiej, legalizacja dokumentów nie odbywa się w sposób tradycyjny, lecz drogą apostille. Aby zalegalizować dokumenty, wystarczy więc udać się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie i uiścić opłatę w wysokości 60 zł za każdy dokument. W niektórych przypadkach może być konieczne uzyskanie wcześniejszego poświadczenia w innej instytucji, np. dokument sądowy musi zostać wcześniej poświadczony przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego (dopiero później można uzyskać pieczątkę apostille w MSZ). Ambasada Rosji, której siedzibą jest Warszawa, legalizuje dokumenty tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

Czy Polacy potrzebują wiz do Rosji?

Tak. Obywatele RP mają obowiązek uzyskać wizę w jednym z rosyjskich urzędów konsularnych w Polsce. Rodzaj wizy zależy od celu podróży, dlatego można aplikować o wizę turystyczną, biznesową, pracowniczą, służbową, prywatną, studencką, tranzytową, dziennikarską, dla krewnych obywateli Rosji, dla odwiedzających groby krewnych, dla wyjeżdżających w celach sportowych, kulturalnych lub naukowych. 

Przy wjeździe na teren Federacji Rosyjskiej cudzoziemcy muszą również wypełnić kartę migracyjną, którą należy okazać osobie urzędowej organu kontroli granicznej. Kartę migracyjną należy zwrócić przy wyjeździe w punkcie kontrolnym granicy państwowej Rosji.Wniosek wizowy należy wypełnić elektronicznie w języku rosyjskim lub angielskim i wydrukować za pomocą strony internetowej Departamentu Konsularnego MSZ Rosji: http://visa.kdmid.ru.

Czy trzeba umówić się na wizytę w celu złożenia dokumentów?

Wniosek wizowy można złożyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wizyta w Rosyjskim Centrum Wizowym – można przyjść osobiście lub złożyć wniosek za pośrednictwem osoby trzeciej. W tym przypadku nie trzeba się umawiać, jednak należy pamiętać, że RCW pobiera dodatkową opłatę w wysokości 25 euro. Drugi sposób to wizyta w Wydziale Konsularnym Rosji, na którą trzeba się umówić przez system https://warsaw.kdmid.ru/queue-pl/