Ambasada Francji – informacje ogólne

Ambasada francuska w Polsce znajduje się w Warszawie przy ul. Pięknej 1. Obecnie ambasadorem desygnowanym jest Pan Etienne de Poncins. Ambasada Francji w Warszawie (Ambassade de France à Varsovie) istnieje od 1924 roku, choć stosunki dyplomatyczne między Polską i Francją nawiązano już w 1919 roku. Francja utrzymywała w Warszawie swoich przedstawicieli różnej rangi w latach 1574-1913, a w Gdańsku od 1610 roku.

Dział wizowy konsulatu przyjmuje we wtorki i czwartki od 14:20 do 16:40 – po uprzednim umówieniu się online na wizytę.

Legalizacja dokumentów do Francji – apostille

W związku z tym, że Francja jest stroną Konwencji haskiej, legalizacja dokumentów ma formę apostille. Francja to jeden z krajów, które zniosły wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów w ambasadzie – w celu uzyskania legalizacji wystarczy więc dostarczyć dokument do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ). W przypadku niektórych dokumentów (np. notarialnych, sądowych i handlowych) wymagane jest też wcześniejsze poświadczenie w innej polskiej instytucji. Z kolei klauzula apostille do dokumentów wydawanych przez uczelnie wyższe jest nadawana przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). 

Nie mieszkasz w Warszawie i nie masz czasu na dojazdy do MSZ lub NAWA? A może po prostu nie lubisz zajmować się formalnościami i wolisz zostawić to specjalistom? Pomożemy Ci uzyskać legalizację dokumentów do Francji w formie apostille – zamów kuriera i wypełnij wniosek, a my zajmiemy się resztą!

Czy każdy dokument można zalegalizować?

Dla większości dokumentów do Francji legalizacja w formie klauzuli apostille jest obowiązkowa. Nie dotyczy to jedynie dokumentów, które nie wymagają apostille (patrz: FAQ poniżej). Niemożliwe jest także zalegalizowanie dokumentów pokrytych folią, na których nie można użyć pieczęci oraz tych, do których nie da się wyrobić drugiego egzemplarza. W takim przypadku należy wykonać kopię notarialną i przekazać ją do legalizacji.

Jakie dokumenty legalizuje nasza firma?

Nasze usługi obejmują dokumenty handlowe, dyplomy i świadectwa, akty notarialne, dokumenty urzędowe, dokumenty związane z legalizacją pracy i pobytu oraz tłumaczenia przysięgłe. Pośredniczymy w legalizacji dokumentów w MSZ i NAWA. Działamy w trzech trybach: ekonomicznym, standardowym i ekspresowym – to Ty decydujesz, jak szybko chcesz otrzymać apostille do Francji.

Zapytaj o legalizację dokumentu
Rodzaj legalizowanego dokumentu, ilość, kraj w którym dokument będzie wykorzystywany.

FAQ

Jak uzyskać apostille we Francji?

Zarówno Polska, jak i Francja są stronami Konwencji haskiej, dlatego aby móc posłużyć się dokumentem pochodzącym z Francji w Polsce, należy uzyskać apostille w miejscowym urzędzie. Apostille na dokumentach pochodzących z Francji nadaje Cour d’appel właściwy dla organu wydającego dany dokument. Konsul nie pośredniczy w uzyskaniu klauzuli apostille.

Jakie dokumenty nie wymagają apostille we Francji?

Rozporządzenie 2016/1191 znosi obowiązek opatrywania niektórych rodzajów dokumentów w apostille. Dotyczy to dokumentów odnoszących się m.in. do urodzenia, pozostawania osoby przy życiu, zgonu, imienia i nazwiska, małżeństwa (w tym zdolności do zawarcia małżeństwa i stanu cywilnego), rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, pochodzenia dziecka, przysposobienia, obywatelstwa, braku wpisu w rejestrze karnym.

Ile czeka się na apostille do Francji?

Apostille w MSZ można uzyskać już w tym samym dniu – dotyczy to jednego lub kilku dokumentów. Jeśli chodzi o legalizację w NAWA lub Kuratorium, czas oczekiwania wynosi od kilku dni roboczych do 2 tygodni.