Ambasada Kanady w Warszawie

Legalizacja dokumentów w Ambasadzie Kanady

Jeżeli państwo, w którym wykorzystywany będzie dokument, nie jest stroną Konwencji haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.), wtedy dokument wymaga tzw. zwykłej legalizacji, nie Apostille. Ponieważ Kanada nie jest stroną Konwencji haskiej, po legalizacji w MSZ dokumenty muszą być zalegalizowane w Ambasadzie Kanady w Polsce.

Dane kontaktowe:

Ambasada Kanady
ul. Matejki 1/5
00-481 Warszawa
Tel.: (22) 584 31 00 lub (22) 584 33 43
e-mail: wsaw@international.gc.ca

Sekcja wizowa Ambasady Kanady w Warszawie mieści się przy ul. Pięknej 2-8.

Opłaty konsularne / w Ambasadzie:

DokumentCzas legalizacjiOpłata konsularna
Legalizacja dokumentu prywatnego5-6 dni roboczych44 CAD
Legalizacja dokumentu handlowego5-6 dni roboczych44 CAD

Ambasada Kanady – informacje ogólne

Ambasada Kanady w Polsce znajduje się w Warszawie przy ul. Matejki 1/5. Obecnym ambasadorem Kanady w Polsce jest Jej Ekscelencja Pani Catherine Godin, która jest również akredytowana w Republice Białorusi. 

Godziny otwarcia Ambasady Kanady:

Ambasada Kanady w Warszawie jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:30. Wizyty wizowe odbywają się w godzinach 8:00 – 12:00, a sprawy konsularne są obsługiwane od 9:00 do 12:00 i od 13:00 do 15:00. Należy się wcześniej umówić na spotkanie. 

Na czym polega legalizacja dokumentów do Kanady?

W związku z tym, że Kanada nie jest stroną Konwencji haskiej, nie ma możliwości legalizacji dokumentów drogą apostille. W pierwszej kolejności należy więc udać się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu uzyskania zwykłej legalizacji – w niektórych przypadkach przed wizytą w MSZ trzeba będzie uzyskać poświadczenie w innej instytucji (np. dokumenty sądowe muszą zostać wcześniej poświadczone przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego). Po uzyskaniu zwykłej legalizacji w MSZ możemy udać się do kanadyjskiego konsulatu. Ambasada Kanady legalizuje wyłącznie oryginały i urzędowe odpisy dokumentów. Koszt legalizacji to 44 dolary kanadyjskie za dokument.

Czy Polacy potrzebują wiz do Kanady?

To zależy. Jeśli nasza podróż ma charakter biznesowy lub turystyczny i nie potrwa dłużej niż 90 dni, wystarczy ważny paszport lub paszport tymczasowy. W niektórych przypadkach wyrobienie wizy jest jednak konieczne. Dotyczy to pobytów dłuższych niż 90 dni oraz planowanych wyjazdów do Kanady w ramach programu związanego z pracą i nauką lub Express Entry. Obywatele RP podróżujący drogą lotniczą muszą mieć również Elektroniczną Autoryzację Podróży (eTA), która jest elektronicznie połączona z paszportem. eTA jest ważna przez okres 5 lat lub do czasu wygaśnięcia ważności paszportu. Wydawaniem wiz zajmuje się Ambasada Kanady, której siedzibą jest Warszawa (Sekcja wizowa przy ul. Pięknej 2-8). Przed wizytą w Ambasadzie należy umówić się na spotkanie – tylko wtedy zostaniemy wpuszczeni na teren placówki dyplomatycznej.