Ambasada Litwy – informacje ogólne

Ambasada Litwy w Polsce znajduje się w Warszawie w Alejach Ujazdowskich 14 . 

Godziny przyjmowania interesantów celem legalizacji dokumentów:

  • Złożenie dokumentów: od poniedziałku do piątku, 9:00–12:00
  • Odbiór dokumentów: od poniedziałku do piątku, 14:00–15:00

Wymagane wcześniejsze umówienie wizyty poprzez stronę internetową,

Legalizacja dokumentów do Litwy – apostille

Przy składaniu dokumentów do legalizacji należy dołączyć następujące elementy:

  • oryginał dokumentu lub jego notarialnie poświadczoną kopię (dla dokumentów pochodzących z Litwy), możliwość przedstawienia do 3 dokumentów na jedną wizytę
  • ważny paszport lub inny dokument tożsamości osoby składającej dokumenty do legalizacji
  • wniosek w dowolnej formie zawierający informacje o kraju, w którym dokument ma być przedstawiony, oraz dane kontaktowe wnioskodawcy
  • opłatę konsularną za legalizację dokumentów

Chcesz zalegalizować dokument do Litwy, ale nie mieszkasz w Warszawie i nie masz czasu na dojazdy? Pomożemy Ci uzyskać klauzulę apostille szybko i bez zbędnego stresu – zamów kuriera i wypełnij wniosek, a my zajmiemy się resztą!

Jakie dokumenty możemy dla Ciebie zalegalizować?

Nasze usługi obejmują dokumenty handlowe, dyplomy i świadectwa, dokumenty urzędowe, dokumenty związane z legalizacją pracy i pobytu, tłumaczenia przysięgłe, zaświadczenia o niekaralności i inne.

Zapytaj o legalizację dokumentu
Rodzaj legalizowanego dokumentu, ilość, kraj w którym dokument będzie wykorzystywany.

FAQ

Czy każdy dokument można zalegalizować na Litwę?

Tylko oficjalne dokumenty wydane przez instytucje rządowe, samorządowe, akty notarialne i oficjalne potwierdzenia mogą być zalegalizowane na potrzeby przedstawienia na Litwie.

Czy tylko dokumenty wydane w Polsce można zalegalizować w Ambasadzie Litwy?

Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/1191 niektóre dokumenty nie muszą być opatrywane klauzulą apostille – dotyczy to dokumentów odnoszących się m.in. do imienia i nazwiska, urodzenia, pozostawania przy życiu, pochodzenia dziecka, przysposobienia, obywatelstwa, małżeństwa (w tym zdolności do zawarcia małżeństwa i stanu cywilnego), rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa, zgonu, miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu, braku wpisu w rejestrze karnym.

Jakie dokumenty są potrzebne do legalizacji dokumentu?

Do legalizacji wymagane są: oryginał dokumentu (lub notarialnie poświadczona kopia), ważny dokument tożsamości, wniosek w dowolnej formie, oraz opłata konsularna.

Czy wymagana jest wizyta w Ambasadzie Litwy celem legalizacji dokumentów?

Legalizacja dokumentów w Ambasadzie Litwy jest możliwa wyłącznie po uprzedniej rezerwacji wizyty w systemie rejestracji w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Litwy.