Ambasada Niemiec w Polsce

Ambasada Niemiec w Polsce – informacje ogólne

Ambasada Niemiec znajduje się w Warszawie przy ul. Jazdów 12/2. Funkcję ambasadora pełni obecnie (od 2022) Jego Ekscelencja Thomas Bagger. Sprawy wizowe, paszportowe i prawno-konsularne są obsługiwane w poniedziałki, środy i piątki (07:45-12:00), wtorki (10:30-12:00 i 13:00-16:00) oraz czwartki (13:00-16:00). Wstęp tylko po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Zasięg konsularny Ambasady Niemiec w Warszawie obejmuje województwa mazowieckie, podlaskie, łódzkie i lubelskie. Pozostałe województwa są obsługiwane przez Konsulat Generalny we Wrocławiu, Konsulat w Opolu, Konsulat Generalny w Gdańsku i Konsulat Generalny w Krakowie. Opracowywanie wniosków wizowych dla osób mieszkających w Polsce odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Ambasady Niemiec w Warszawie. Dokumenty urzędowe sporządzają Ambasada Niemiec w Warszawie i Konsulat Generalny we Wrocławiu.

Na czym polega legalizacja dokumentów do Niemiec?

Niemcy to kraj, do którego wystarczy legalizacja w formie apostille – RFN jest bowiem stroną Konwencji haskiej. Legalizacja dokumentów nie wymaga więc wizyty w Ambasadzie Niemiec – wystarczy wydawana przez MSZ klauzula apostille. Niemcy to państwo, do którego potrzebujesz legalizacji dokumentów szkolnych lub uczelnianych? W takiej sytuacji udaj się po apostille do Kuratorium Oświaty lub Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Pośrednictwo w legalizacji dokumentów do Niemiec

Nasza firma zajmuje się pośrednictwem w legalizacji dokumentów (apostille) do Niemiec. Aby skorzystać z pośrednictwa, przygotuj oryginały dokumentów do legalizacji, wypełnij wniosek i zamów kuriera. Po otrzymaniu dokumentów potwierdzimy koszt legalizacji i uzyskamy dla Ciebie apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zalegalizowane dokumenty odeślemy kurierem. 

Nasza oferta obejmuje dokumenty handlowe, akty notarialne, dyplomy i świadectwa, dokumenty urzędowe, dokumenty związane z legalizacją pracy i pobytu oraz tłumaczenia przysięgłe. Możesz nam zlecić legalizację w trybie ekonomicznym, standardowym lub ekspresowym.

Wjazd obywateli Polski do Niemiec

Obywatele państw należących do Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie potrzebują wizy na wjazd do Niemiec na pobyt stały. Na terytorium Niemiec można wjechać na ważnym paszporcie, paszporcie tymczasowym lub dowodzie osobistym. Dokument tożsamości musi być ważny w momencie wjazdu, pobytu i wyjazdu z Niemiec, lecz nie określono minimalnego okresu ważności. Z kolei osoby posiadające tytuł pobytowy w Polsce są w Niemczech zwolnione z obowiązku wizowego dla pobytów do 90 dni w ciągu pół roku.

FAQ

Jak uzyskać apostille do Niemiec?

Jeśli potrzebujesz apostille do Niemiec, sprawdź, czy Twoje dokumenty muszą być dodatkowo poświadczone przed legalizacją – np. dokumenty notarialne wymagają wcześniejszego poświadczenia przez właściwy miejscowo sąd okręgowy, a dokumenty handlowe przez Krajową Izbę Gospodarczą. Z takim dokumentem należy następnie udać się do MSZ w celu uzyskania apostille. W przypadku dokumentów szkolnych i uczelnianych apostille nadaje Kuratorium Oświaty lub NAWA.

Jakie dokumenty nie wymagają apostille w Niemczech?

Organy państw członkowskich Unii Europejskiej nie mogą wymagać apostille, jeśli dokument objęty rozporządzeniem 2016/1191 został wydany w innym państwie członkowskim UE. Dotyczy to m.in. aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o imieniu i nazwisku, dokumentów poświadczających pochodzenie dziecka, dokumentów dot. adopcji, zaświadczenia o miejscu zamieszkania/zameldowania, zaświadczenia o niekaralności wydanego przez kraj pochodzenia.

Ile czeka się na apostille do Niemiec?

Jeśli chcesz zalegalizować jeden lub kilka dokumentów, w Ministerstwie Spraw Zagranicznych można otrzymać apostille tego samego dnia. W przypadku większej liczby dokumentów czas oczekiwania może się wydłużyć do 1-2 dni. Kuratorium Oświaty i NAWA mają 30 dni na poświadczenie dokumentów.