Ambasada Tajlandii w Polsce

Legalizacja dokumentów w Ambasadzie Tajlandii

Jeżeli państwo, w którym wykorzystywany będzie dokument, nie jest stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.), wtedy dokument wymaga tzw. „zwykłej legalizacji”, nie Apostille. Ponieważ Tajlandia nie jest stroną konwencji haskiej, dlatego po legalizacji w MSZ dokumenty muszą być zalegalizowane w Ambasadzie Tajlandii w Polsce.

Rodzaj legalizowanych dokumentów:

  • Dokumenty handlowe, m.in dokumenty na potrzeby zatrudnienia pracowników z Tajlandii
  • Akt małżeństwa, zgonu, urodzenia
  • Dokumenty celem zawarcia związku małżeńskiego
  • Akty notarialne, pełnomocnictwa
  • Zaświadczenie o niekaralności
  • Inne

Czy wymagane jest tłumaczenie?

 

Opłaty konsularne / w Ambasadzie:

DokumentCzas legalizacjiOpłata konsularna
Legalizacja dokumentu prywatnego3-4 dni80 PLN
Legalizacja dokumentu  handlowego3-4 dni80 PLN

Dane kontaktowe:

Ambasada Królestwa Tajlandii
ul. Willowa 7, 00-790 Warszawa
tel.: 0048 22 849 26 55, 849 64 14
www: warsaw.thaiembassy.org
e-mail: thaiemb@ids.pl

Ambasada Tajlandii – informacje ogólne

Ambasada Królestwa Tajlandii w Polsce znajduje się w Warszawie przy ul. Willowej 7. Funkcję ambasadora pełni obecnie Jej Ekscelencja Pani Urasa Mongkolnavin. Ambasador Tajlandii w Warszawie jest również akredytowany w Ukrainie. Stosunki dyplomatyczne między Polską i Tajlandią nawiązano w 1972 roku, a Tajlandia otworzyła swoją Ambasadę w Polsce w 1975 roku.

Godziny otwarcia Ambasady Tajlandii:

Ambasada Tajlandii jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 12:00. W tym czasie można składać i odbierać paszporty z wizą lub zalegalizować dokumenty. Każda wizyta w Ambasadzie Tajlandii musi być zapowiedziana, dlatego pamiętaj, żeby się umówić.

Czy Polacy potrzebują wiz do Tajlandii?

To zależy. Obywatele RP, którzy podróżują do Tajlandii w celach turystycznych, nie muszą mieć wizy. Nie można jednak przekroczyć terminu 30 dni – jeśli podróż ma być dłuższa, konieczne jest wyrobienie wizy. Należy pamiętać, że w celach turystycznych można wjechać do Tajlandii bez wizy jedynie dwa razy w roku. Czas oczekiwania na wizę to ok. 3-9 dni roboczych.

Ile kosztuje legalizacja dokumentów do Tajlandii?

Legalizacja dokumentów prywatnych i handlowych kosztuje 80 zł, a czas oczekiwania wynosi 3-4 dni. Wymagane jest również tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub tajski. Tajlandia nie honoruje poświadczeń klauzulą Apostille, dlatego legalizacja dokumentów w konsulacie jest obowiązkowa. Wcześniej należy się udać po legalizację do MSZ w Warszawie, a dopiero później po finalne poświadczenie do Ambasady Tajlandii.