Ambasada Ukrainy w Polsce

Ambasada Ukrainy – informacje ogólne

Ambasada Ukrainy w Polsce znajduje się w Warszawie przy al. J. Ch. Szucha 7. Przedstawicielstwa dyplomatyczne Ukrainy funkcjonowały w Polsce od 1919 roku, a dopiero w 1992 roku przedstawicielstwo podniesiono do rangi ambasady. Obecnym ambasadorem Ukrainy w Polsce (od 2022) jest Jego Ekscelencja Wasyl Zwarycz. Ambasada Ukrainy jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30-17:45.

Wydział konsularny Ambasady Ukrainy mieści się w Warszawie, przy ul. Antoniego Malczewskiego 17. Obecnym kierownikiem konsulatu jest Danyło Zapiewałow. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-20:00.

Konsulaty Generalne Ukrainy znajdują się we Wrocławiu (pl. Biskupa Nankiera 7), Krakowie (al. Beliny-Prażmowskiego 4), Lublinie (ul. 3 Maja 14) i Gdańsku (ul. Bernarda Chrzanowskiego 60-А).

Legalizacja dokumentów do Ukrainy – apostille

Legalizacja dokumentów ma formę apostille. Ukraina jest stroną Konwencji haskiej, dlatego nie ma konieczności wizyty w Ambasadzie w celu uzyskania legalizacji. Dokument, który chcesz zalegalizować, musisz dostarczyć do polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W niektórych przypadkach wymagane jest również wcześniejsze poświadczenie w innej instytucji (dotyczy m.in. dokumentów sądowych, notarialnych i handlowych). Z kolei apostille do dokumentów wydawanych przez uczelnie wyższe nadaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Jeśli nie mieszkasz w Warszawie i nie masz czasu na dojazdy, legalizację dokumentów do Ukrainy możesz powierzyć naszej firmie. Wystarczy, że zamówisz kuriera i wypełnisz wniosek, a my zajmiemy się resztą!

Czy każdy dokument można zalegalizować?

Legalizacja jest obowiązkowa dla większości dokumentów. Niektórych z nich nie da się jednak poświadczyć – dotyczy to pokrytych folią certyfikatów, na których nie można użyć pieczęci, czy dokumentów, dla których nie można wyrobić drugiego egzemplarza. W takiej sytuacji należy wykonać kopię notarialną, która następnie podlega legalizacji. 

Jakie dokumenty legalizuje nasza firma?

Nasza oferta obejmuje dokumenty handlowe, akty notarialne, dyplomy i świadectwa, dokumenty urzędowe, dokumenty związane z legalizacją pracy i pobytu oraz tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe). Jesteśmy pośrednikiem w uzyskiwaniu legalizacji w formie apostille w MSZ. Działamy w trybie ekonomicznym, standardowym i ekspresowym – Ty decydujesz, jak szybko chcesz otrzymać zalegalizowane dokumenty do Ukrainy.

Wjazd obywateli Polski na terytorium Ukrainy

Obywatele Polski mogą wjechać do Ukrainy na podstawie ważnego paszportu. Polacy nie potrzebują wizy, jeśli planowana łączna długość pobytu w Ukrainie nie przekracza 90 dni w ciągu 6 miesięcy. Z kolei na czasowo okupowane terytorium Autonomicznej Republiki Krym i do miasta Sewastopol można wjechać wyłącznie po uzyskaniu specjalnego zezwolenia, które wydaje Państwowa Służba Migracyjna Ukrainy. Naruszenie procedury może skutkować odmową wjazdu lub zakazem wjazdu do Ukrainy na okres 3 lat.

FAQ

Jak uzyskać apostille do Ukrainy?

Jeśli masz odpowiednio przygotowany dokument, możesz uzyskać apostille w MSZ. W niektórych sytuacjach konieczne będzie jednak wcześniejsze uwierzytelnienie w innej instytucji, np. dokument sądowy musi być wcześniej poświadczony przez prezesa właściwego miejscowo sądu okręgowego, a dopiero później można się z nim udać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Ile kosztuje apostille do Ukrainy?

Koszt uzyskania apostille do Ukrainy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych to 60 zł za każdy poświadczany dokument. Wyjątkiem są dokumenty szkolne i dyplomy szkół wyższych, które można poświadczyć bezpłatnie.

Ile czeka się na apostille do Ukrainy?

W przypadku jednego lub kilku dokumentów apostille w MSZ można uzyskać w tym samym dniu. Jeśli chodzi o legalizację w NAWA lub Kuratorium, czas oczekiwania trwa od kilku dni roboczych do 2 tygodni.