Ambasada Wielkiej Brytanii w Polsce

Ambasada Wielkiej Brytanii – informacje ogólne

Ambasada Wielkiej Brytanii znajduje się w Warszawie przy ul. Kawalerii 12. Funkcję ambasadora UK w Polsce pełni od 2020 roku Jej Ekscelencja Anna Clunes. Ambasada brytyjska jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-17:00. 

Jak uzyskać apostille do Wielkiej Brytanii?

Jeśli chodzi o apostille, Wielka Brytania honoruje zapisy Konwencji haskiej, dlatego legalizacja nie wymaga wizyty w Ambasadzie UK. Apostille można uzyskać w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, choć w przypadku dokumentów szkolnych i uczelnianych apostille nadaje Kuratorium Oświaty lub NAWA. Niektóre dokumenty (m.in. sądowe, notarialne i handlowe) wymagają wcześniejszego poświadczenia przez właściwy miejscowo sąd okręgowy, Krajową Izbę Gospodarczą lub inną instytucję. Apostille do UK możesz uzyskać samodzielnie lub korzystając z naszego pośrednictwa. 

Jak uzyskać apostille do UK przez pośrednika?

Nasza firma zajmuje się pośrednictwem w legalizacji dokumentów do Wielkiej Brytanii. Ofertę kierujemy do wszystkich Polaków, bez względu na miejsce zamieszkania. W związku z tym, że siedziba Ministerstwa Spraw Zagranicznych znajduje się w Warszawie, z naszych usług najczęściej korzystają klienci spoza stolicy. Aby skorzystać z naszego pośrednictwa, przygotuj oryginały dokumentów do legalizacji, wypełnij wniosek i zamów kuriera. Po otrzymaniu dokumentów potwierdzimy koszt legalizacji i przekażemy informacje dotyczące płatności. Następnie uzyskamy dla Ciebie apostille w MSZ i odeślemy zalegalizowane dokumenty kurierem. W Polsce możesz zalegalizować wyłącznie polskie dokumenty, którymi chcesz się posługiwać w Wielkiej Brytanii.

Jakie dokumenty pomagamy zalegalizować?

Nasza oferta obejmuje dokumenty handlowe, akty notarialne, dyplomy i świadectwa, dokumenty urzędowe, dokumenty związane z legalizacją pracy i pobytu oraz tłumaczenia przysięgłe. Działamy w trybie ekonomicznym, standardowym i ekspresowym – to Ty decydujesz, jak szybko chcesz otrzymać zalegalizowane dokumenty do Wielkiej Brytanii. Pomożemy również uzyskać odpisy lub zaświadczenia dokumentów, takich jak odpis z CEIDG, odpis KRS, odpis aktu stanu cywilnego, odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o zastawach rejestrowych, protokół z otwarcia strony internetowej, zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, zaproszenie dla cudzoziemca czy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy.

Wjazd obywateli Polski do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Od 1 stycznia 2021 roku obywatele Polski mogą podróżować do Wielkiej Brytanii bez konieczności posiadania wizy – dotyczy to wakacji lub krótkich wycieczek do 6 miesięcy. Wjazd na terytorium UK możliwy jest wyłącznie dla osób z ważnym paszportem. Od 1 października 2021 roku nie można wjechać do Wielkiej Brytanii za okazaniem dowodu osobistego, z wyjątkiem osób, które złożyły na dowodzie osobistym aplikację o status osoby odsiedlonej lub mając taki status, wprowadziły dane dowodu do systemu UKVI.

FAQ

Ile kosztuje apostille do Wielkiej Brytanii?

Koszt uzyskania apostille do UK to 60 zł za każdy poświadczany dokument. Bezpłatnie można uzyskać jedynie apostille świadectwa szkolnego, które wydaje Kuratorium Oświaty. 

Kto wydaje apostille do Wielkiej Brytanii?

Apostille do UK wydaje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W przypadku dokumentów szkolnych i uczelnianych po apostille należy się zgłosić do Kuratorium Oświaty lub Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Ambasada Anglii w Polsce nie zajmuje się wydawaniem apostille.

Ile czeka się na apostille do Wielkiej Brytanii?

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych można otrzymać apostille tego samego dnia – dotyczy to jednego lub kilku dokumentów. W przypadku większej liczby dokumentów czas oczekiwania może się wydłużyć do 1-2 dni. Kuratorium Oświaty i NAWA mają 30 dni na poświadczenie dokumentów.