Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce

Legalizacja dokumentów w Ambasadzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Jeżeli państwo, w którym wykorzystywany będzie dokument, nie jest stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.), wtedy dokument wymaga tzw. „zwykłej legalizacji”, nie Apostille. Ponieważ Zjednoczone Emiraty Arabskie nie są stroną konwencji haskiej, dlatego po legalizacji w MSZ dokumenty muszą być zalegalizowane w Ambasadzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce.

Rodzaj legalizowanych dokumentów:

  • Dokumenty ukończenia szkoły/uczelni
  • Akt małżeństwa, zgonu, urodzenia
  • Dokumenty handlowe
  • Akty notarialne, pełnomocnictwa
  • Zaświadczenie o niekaralności
  • Inne

Czy wymagane jest tłumaczenie?

 

Opłaty konsularne / w Ambasadzie:

DokumentCzas legalizacjiOpłata konsularna
Legalizacja dokumentu prywatnego2-3 dni200 PLN
Legalizacja dokumentu  handlowego2-3 dni2500 PLN

Dane kontaktowe:

Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Złota 59

00-120 Warszawa

tel. 22 222 20 20

Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich – informacje ogólne

Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce znajduje się w Warszawie przy ul. Złotej 59 (Złote Tarasy). Obecnym ambasadorem jest Jego Ekscelencja Pan Eman Ahmed Mohamed AlSalami. Ambasador ZEA w Warszawie jest również akredytowany w Republice Litewskiej. Stosunki dyplomatyczne między ZEA i Polską nawiązano w 1989 roku, a Zjednoczone Emiraty Arabskie były pierwotnie reprezentowane przez ambasadę z siedzibą w Berlinie. Ambasada ZEA w Warszawie funkcjonuje od 2009 roku.

Godziny otwarcia Ambasady ZEA:

Ambasada ZEA jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00. Dokumenty do legalizacji możesz składać w dni powszednie w godzinach 9:00 – 12:15 i 14:00 – 16:00.

Jak przebiega legalizacja dokumentów do Dubaju?

W Ambasadzie Zjednoczonych Emiratów Arabskich możesz zalegalizować dokumenty prywatne i handlowe, do których należy dołączyć tłumaczenie uwierzytelnione sporządzone przez tłumacza przysięgłego (na język angielski lub arabski). W związku z tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie nie honorują zapisów Konwencji haskiej, nie można uzyskać legalizacji drogą Apostille. Oznacza to, że dopiero po legalizacji zwykłej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych możesz udać się na wizytę do Ambasady ZEA. Należy również pamiętać, że niektóre dokumenty wymagają wcześniejszego poświadczenia w innych instytucjach (np. dokument notarialny musi zostać wcześniej poświadczony przez właściwy miejscowo sąd okręgowy). 

Jak długo trwa legalizacja dokumentów do ZEA?

Na legalizację dokumentów do Zjednoczonych Emiratów Arabskich czeka się średnio 2-3 dni robocze. Warto wziąć pod uwagę święta w kalendarzu polskim i emirackim oraz dni wolne od pracy (soboty i niedziele). Do czasu oczekiwania należy też doliczyć legalizację w MSZ i (ewentualnie) w innych instytucjach. Skontaktuj się z nami, by dowiedzieć się więcej na temat procedury i czasu oczekiwania na legalizację. 

Ile kosztuje legalizacja dokumentów do ZEA?

Koszt dokumentu zależy od jego rodzaju. Za legalizację dokumentu prywatnego zapłacisz 200 AED, natomiast dokument handlowy do legalizacji kosztuje 2000 AED. Dodatkowo wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język angielski lub arabski – nie jest ono potrzebne, jeśli dokument sporządzono w jednym z tych języków. Zjednoczone Emiraty Arabskie nie są stroną Konwencji haskiej, dlatego przed wizytą w Ambasadzie ZEA musisz udać się do MSZ w Warszawie. Zwykła legalizacja w MSZ kosztuje 26 zł za każdy poświadczany dokument.

Czy Polacy potrzebują wiz do ZEA?

To zależy. Jeśli nie planujesz pobytu dłuższego niż 90 dni, wystarczy paszport, ważny co najmniej 6 miesięcy, licząc od daty wjazdu na teren Zjednoczonych Emiratów Arabskich (nie dotyczy paszportów tymczasowych). Wizę turystyczną otrzymasz w formie elektronicznej podczas przekraczania granicy – jest ona ważna przez 90 dni. Osoby planujące dłuższy pobyt powinny skontaktować się z lokalną jednostką urzędu imigracyjnego w celu uzyskania informacji na temat zalegalizowania pobytu.

Wyślij zapytanie o wycenę:

Rodzaj legalizowanego dokumentu, liczba dokumentów
Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.