Izby przemysłowo-handlowe w Polsce

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych to proces, który należy rozpocząć w izbie przemysłowo-handlowej. Dopiero w następnej kolejności możemy się udać do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z poświadczonym wcześniej dokumentem. Jakich konkretnie dokumentów to dotyczy i o czym należy pamiętać?

Czym jest Krajowa Izba Gospodarcza?

Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) to największa niezależna organizacja biznesu w Polsce. KIG łączy 160 organizacji biznesowych, w tym izby i związki branżowe, izby regionalne, izby bilateralne, stowarzyszenia i fundacje. Krajowa Izba Gospodarcza świadczy usługi w zakresie legalizacji dokumentów handlowych i eksportowych, a regionalne izby gospodarcze prowadzą działalność legalizacyjną w imieniu KIG – na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30 maja 1989 r. 

Jeśli potrzebujesz legalizacji dokumentu handlowego lub eksportowego, możesz udać się zarówno do KIG, jak i do właściwej miejscowo regionalnej izby gospodarczej, takiej jak Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa czy Warszawska Izba Gospodarcza. Regionalne izby handlowe w Polsce to ponad 60 organizacji.

Krajowa Izba Gospodarcza
00-074 Warszawa
ul. Trębacka 4
telefon: + 48 22 630 96 00
e-mail: kig@kig.pl 

Jakie dokumenty poświadcza izba handlowa?

Wizyta w izbie przemysłowo-gospodarczej jest niezbędna wtedy, gdy chcemy poświadczyć dokument handlowy lub eksportowy. 

Przykładowe dokumenty, które poświadcza izba handlowa:

 • faktury handlowe i transportowe,
 • umowy,
 • deklaracje,
 • kontrakty,
 • certyfikaty,
 • pełnomocnictwa,
 • zaświadczenia,
 • tłumaczenia inne niż przysięgłe,
 • listy przewozowe,
 • świadectwa pochodzenia,
 • świadectwa fitosanitarne,
 • świadectwa weterynaryjne,
 • świadectwa radioaktywności.

Pamiętaj! Legalizacja dokumentów NIE jest dokonywana na kserokopiach i wydrukach elektronicznych. Zalegalizować możesz wyłącznie oryginał.

Legalizacja dokumentów w izbie handlowej

Krajowa Izba Gospodarcza lub regionalna izba przemysłowo-handlowa to miejsca, do których należy się udać przed legalizacją dokumentu handlowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wynika to z faktu, iż dokumenty handlowe nie mają charakteru urzędowego, dlatego nie mogą być od razu poświadczone przez MSZ.

Sytuacja wygląda tak samo w przypadku apostille i zwykłej legalizacji. Oryginał dokumentu zanosimy do Krajowej Izby Gospodarczej lub właściwej miejscowo izby handlowej, a dopiero później kierujemy się z poświadczonym dokumentem do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeśli wnioskujesz o apostille, na tym kończy się cały proces. Jeśli natomiast kraj docelowy nie jest stroną Konwencji haskiej (lista państw), musisz jeszcze udać się do ambasadyLegalizacja dokumentów handlowych i eksportowych to nasza specjalność – pośredniczymy w uzyskiwaniu apostille i zwykłej legalizacji, dbając o to, by cały proces trwał jak najkrócej. Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły.