Czym jest Konwencja haska?

Osoby, które starają się o legalizację dokumentów do innego kraju, z pewnością słyszały o Konwencji haskiej, która skraca proces otrzymania legalizacji. Dzięki niej można uzyskać apostille – wydawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kuratorium Oświaty lub Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Legalizacja dokumentów w krajach będących sygnatariuszami Konwencji haskiej jest szybsza niż zwykła legalizacja, gdyż nie wymaga wizyty w ambasadzie.

W jakim celu wprowadzono Konwencję haską?

Konwencja haska z dnia 5 października 1961 roku reguluje zasady używania apostille przez kraje będące jej sygnatariuszami. Apostille sporządza się według załączonego do Konwencji wzoru i ma ona formę adnotacji, którą dokonuje się na dokumencie przeznaczonym do legalizacji. Stronami Konwencji haskiej jest obecnie 125 państw, w tym Polska, USA, Niemcy, Ukraina i Wielka Brytania. 

Konwencja haska znosi wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych w ambasadzie kraju docelowego, a jej celem jest unifikacja międzynarodowego prawa prywatnego. Dzięki Konwencji haskiej proces potwierdzenia autentyczności dokumentów został usprawniony – klauzula apostille do USA czy innego kraju będącego stroną Konwencji może być nadana przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Apostille – nie zawsze w MSZ

Choć w większości przypadków apostille do USA i innych krajów można uzyskać od ręki w MSZ, niektóre dokumenty wymagają wcześniejszego poświadczenia w innych instytucjach. Wyjątkiem są również dokumenty szkolne i uczelniane.

  • Apostille dla dokumentów ukończenia szkoły wyższej wydaje Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).
  • Apostille dla dokumentów szkolnych wydaje Kuratorium Oświaty.
  • Dokumenty notarialne, sądowe i pełnomocnictwa wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia we właściwym miejscowo sądzie okręgowym – dopiero później można uzyskać apostille w MSZ.
  • Dokumenty handlowe wymagają wcześniejszego poświadczenia w Krajowej Izbie Gospodarczej lub właściwej Izbie Handlowej – dopiero później można uzyskać apostille w MSZ.
  • Dokumenty medyczne muszą być wcześniej uwierzytelnione w Ministerstwie Zdrowia – dopiero później można uzyskać apostille w MSZ.

Co w przypadku krajów, które nie uznają Konwencji haskiej?

Nie wszystkie kraje są sygnatariuszami Konwencji haskiej z 1961 roku. Jeśli chcesz zalegalizować dokumenty do kraju, który jej nie uznaje, musisz przygotować się na nieco więcej formalności. Podczas gdy apostille można uzyskać w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, zwykła legalizacja wymaga nie tylko wizyty w MSZ, lecz również w ambasadzie danego kraju znajdującej się w Polsce

To tam zapada ostateczna decyzja w sprawie legalizacji Twoich dokumentów. Nie musisz jednak robić tego samodzielnie – nasza firma zajmuje się pośrednictwem w uzyskiwaniu apostille i zwykłej legalizacji dokumentów. Aby skorzystać z pośrednictwa, przygotuj oryginały dokumentów do legalizacji, wypełnij wniosek i zamów kuriera. Po otrzymaniu dokumentów potwierdzimy koszt usługi i zajmiemy się legalizacją.  Zalegalizowane dokumenty odeślemy kurierem. 

FAQ

O czym jest konwencja haska?

Istotą Konwencji haskiej jest zniesienie zwykłej legalizacji w krajach będących jej sygnatariuszami. Jej celem jest usprawnienie procesu poświadczania autentyczności dokumentów poprzez zniesienie konieczności wizyty w ambasadzie kraju docelowego.

Co chroni Konwencja haska?

Konwencja haska usprawnia proces potwierdzania autentyczności dokumentów, z których chcemy korzystać za granicą. Nie znosi jednak konieczności otrzymania apostille, dlatego chroni przed stosowaniem fałszywych dokumentów w krajach będących stronami Konwencji.

W ilu państwach obowiązuje Konwencja haska?

Na chwilę obecną (czerwiec 2023 r.) Konwencja haska obejmuje 125 krajów, w tym m.in. Polskę, USA, Wielką Brytanię, Ukrainę, Albanię, Argentynę, Australię, Belgię, Brazylię, Chiny, Chile, Czechy, Finlandię, Danię, Szwecję, Norwegię, Francję, Islandię, Węgry, Włochy, Japonię, Meksyk, Peru, Portugalię, RPA i Arabię Saudyjską. Pełną listę państw znajdziesz tutaj.