Ślub z obcokrajowcem

Ślub z obcokrajowcem – Legalizacja dokumentów

Aby twoje dokumenty urzędowe były wiarygodne w innym państwie, potrzebujesz ich poświadczenia.

Decydując się na ślub z obcjokrajowcem czy to w Polsce czy za granicą bardzo często urząd stanu cywilnego, w którym zamierzamy zawrzeć związek małżeński wymaga od nas legalizacji dokumentów.

Jeżeli chcemy zawrzeć związek małżeński poza granicami Polski niezbędna będzie legalizacja dokumentów | apostille w Polsce. Jeżeli ślub z obcokrajowcem chcemy zawrzeć w Polsce, wybranek/wybranka powinnien dokonać legalizacji dokumentów w kraju, z którego pochodzi.

obrączki ślubne

Każdy kraj ma różne wytyczne odnośnie dokumentów potrzebnych do zawarcia związku małżeńskiego. Bardzo często są to takie dokumenty, jak:

Akt urodzenia osób, które planują zawrzeć związek małżeński

– Zaświadczenie o stanie cywilnym

– Akt zgonu / odpis wyroku rozwodowego w przypadku osób, które były już wcześniej w związku małżeńskim

– Tłumaczenie przysięgłe dokumentów

W przypadku chęci zawarcia związku małżeńskiego i konieczności legalizacji dokumentów możemy pomóc Ci w procesie legalizacji wymaganych dokumentów. Napisz do nas: info@LegalizacjeDokumentow.pl i napisz jakie dokumenty masz do zalegalizowania i w jakim kraju planowne jest zawarcie związku małżeńskiego.