Wymiana zagranicznego prawo jazdy na polskie

Dlaczego Warto Wymienić Zagraniczne Prawo Jazdy na Polskie?

Wymiana zagranicznego prawa jazdy na polskie uprawnia do kierowania pojazdami na terenie Polski oraz całej Unii Europejskiej. Warto pamiętać, że zagraniczne prawo jazdy traci swoją ważność 6 miesięcy po uzyskaniu stałego lub czasowego pobytu w Polsce, co czyni wymianę nie tylko korzystną, ale i niezbędną dla dalszego legalnego prowadzenia pojazdów.

Wymiana zagranicznego prawo jazdy na polskie

Proces Wymiany

Warunki Wymiany: Jeśli Twoje zagraniczne prawo jazdy nie zostało wydane zgodnie z Konwencją o Ruchu Drogowym (Genewa, 19 września 1949 r. lub Wiedeń, 8 listopada 1968 r.), konieczne będzie złożenie i pozytywne zaliczenie teoretycznej części egzaminu państwowego.

Wymagane Dokumenty:

  • Wypełniony wniosek o wymianę prawa jazdy.
  • Aktualne zdjęcie do prawa jazdy.
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (opcjonalnie).
  • Dowód tożsamości: dowód osobisty, paszport, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca lub zezwolenie na pobyt tolerowany.
  • Dokument potwierdzający adres zameldowania (dowód osobisty, karta pobytu, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały/czasowy).
  • Kserokopia zagranicznego prawa jazdy z tłumaczeniem na język polski wykonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.
  • Oświadczenie o zapoznaniu się z art. 233 kk.
  • Oświadczenie złożone zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami.
  • Orzeczenia lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami, jeśli wymagane.
  • Pełnomocnictwo

Zachęcamy do zapoznania się z powyższymi wytycznymi i przygotowania niezbędnych dokumentów, aby proces wymiany przebiegł sprawnie i bez zbędnych opóźnień. W razie dodatkowych pytań, nasz zespół jest do Państwa dyspozycji.

Wyślij zapytanie o wycenę:

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru plik przeznaczony do przesłania.