[vc_row][vc_column][vc_column_text]Udzielaniem informacji, wydawaniem odpisów i zaświadczeń z rejestru zastawów zajmuje się Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych. [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_message]

W Twoim imieniu pobierzemy dokumenty posiadające pieczęci urzędowe, które są uznawane przez wszelkie instytucje i urzędy.

[/vc_message][vc_column_text]

Wnioski można składać:

  • osobiście : Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych, 00-454 Warszawa, ul. Czerniakowska 100
  • listownie
  • online

Wybierz rodzaj wniosku:

  • DW-1 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy w rejestrze zastawów
  • DW-2 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie podmiotu jako zastawcy określonego przedmiotu w rejestrze zastawów
  • DW-3 Wniosek o podanie numeru pozycji rejestru zastawów
  • DW-4 Wniosek o wydanie odpisu z rejestru zastawów

Materiały

  • Katalog sposobu opisu przedmiotów zastawu

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]