Легалізація дипломів виданих в Україні

Legalizacja dyplomów wydanych na Ukrainie Легалізація дипломів виданих в Україні

Chcesz ubiegać się o studia lub pracę w Polsce, ale posiadasz dyplom lub świadectwo wydane na Ukrainie? Musisz spełnić kilka warunków oraz dostarczyć wymagane dokumenty.
Dowiedz się wszystkiego, co ważne w przypadku świadectw uzyskanych za granicą.

Jakie dokumenty należy złożyć jeśli ubiegasz się o przyjęcie na studia lub pracę i posiadasz
maturę lub inny dokument edukacyjny wydany na Ukrainie?

Apostille dla świadectwa/dyplomu wydanego na Ukrainie
tłumaczenie przysięgłe wszystkich dokumentów sporządzone w języku polskim


Zasady uznawania dyplomów nauczycieli z Ukrainy

Obywatel Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela na Ukrainie, musi dokonać legalizacji/ Apostille swojego dyplomu. Następnie może on ubiegać się o uzyskanie uprawnień zawodowych nauczyciela.

Czym się różni nostryfikacja dyplomu od Apostille, legalizacji dyplomu?


Uzyskanie nostryfikacji dyplomu oznacza, że dyplom zagraniczny jest w Polsce równoważny dyplomowi polskiemu. W wyniku nostryfikacji otrzymuje się zaświadczenie stwierdzające, że dyplom zagraniczny został uznany za równoważny z określonym polskim dyplomem i z określonym tytułem zawodowym (np. magistra prawa).
Apostille to potwierdzenie autentyczności dyplomu/świadectwa wydanego za granicą.

Jak Nostryfikować dyplom lekarza z Ukrainy?

Główny warunkiem podjęcia pracy lekarza czy pielęgniarkę z Ukrainy to posiadanie Prawa Wykonywania Zawodu. Jest to dokument potwierdzający wymagane kwalifikacje do praktykowania zawodu Lekarza/ Lekarza lub Pielęgniarki w Polsce.
Aby uzyskać Prawo Wykonywania Zawodu Lekarza/ Lekarza Dentysty / Pielęgniarki w Polsce należy otrzymać Zgodę Ministra Zdrowia i PWZ. Obecnie, na podstawie specustawy dla uchodźców z Ukrainy, medycy, lekarze, lekarze stomatolodzy, pielęgniarki mają możliwość otrzymania Zgody Ministra Zdrowia i PWZ w trybie uproszczonym. Zgoda MZ na pracę w Polsce udzielana jest w trybie decyzji administracyjnej i jest ważna przez 5 lat.

Wyślij zapytanie:

Please enter your email, so we can follow up with you.