Certyfikat Rezydencji Podatkowej – CFR1

Certyfikat rezydencji podatkowej dotyczy podatników, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski. Jest to forma zaświadczenia, które wskazuje na siedzibę podatnika w przypadku osób prawnych lub miejsce zamieszkania w przypadku osób fizycznych.

W jakim celu jest wydawany?

Certyfikat rezydencji informuje, w jakim państwie podatnik jest zobligowany do uiszczania zobowiązań podatkowych.

Kiedy jest potrzebny?

Certyfikat rezydencji podatkowej może być przydatny w różnych sytuacjach np. gdy podatnik osiąga dochody za granicą i chce rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce lub gdy firma prowadzi interesy z kontrahentami z zagranicy.

Certyfikat może być potrzebny podatnikom uzyskującym dochody w innym kraju, którzy chcą uniknąć podwójnego opodatkowania. Certyfikat pozwoli określić, w jakim kraju dany podmiot podlega obowiązkowi podatkowemu.

Kto może złożyć wniosek?

Aby uzyskać rezydencję podatkową w Polsce, konieczne jest spełnienie przynajmniej jednego z poniższych warunków:

  • posiadanie centrum interesów osobistych lub biznesowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
  • przebywanie w kraju przez okres dłuższy niż 183 dni.

Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek należy złożyć do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na adres siedziby lub zamieszkania

Czas oczekiwania:

7 dni

Wniosek

Wniosek o wydanie zaświadczenia_CFR-1

Wyślij zgłoszenie – Certyfikat Rezydencji Podatkowej