Dokumenty handlowe

Dokumenty handlowe

Legalizacja dokumentów handlowych:

  • Faktury
  • Umowy
  • Pełnomocnictwa
  • Świadectwa pochodzenia
  • KRS
  • Dokumenty eksportowe
dokumenty handlowe foto

Prowadząc działania biznesowe na rynkach zagranicznych wielokrotnie wymagane jest ze strony Partnera biznesowego potwierdzenie faktu prowadzenia działalności lub też legalności wystawianych dokumentów handlowych.

Legalizacja dokumentów handlowych z reguły poprzedzona jest legalizacją w Krajowej Izbie Gospodarczej lub innych Izbach Gospodarczych. Legalizacja dokumentów handlowych potwierdza fakt prowadzenia działalności gospodarczej przez polski podmiot gospodarczy

Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych

w Krajowej Izbie Gospodarczej