Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie

Legalizacja dokumentów w Ambasadzie USA

Jeżeli państwo, w którym wykorzystywany będzie dokument, nie jest stroną Konwencji Haskiej (Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r.), wtedy dokument wymaga tzw. zwykłej legalizacji, nie Apostille. Ponieważ Stany Zjednoczone są stroną konwencji haskiej, legalizacja będzie miała postać Apostille.

Dane kontaktowe:

Ambasada USA w Warszawie
Aleje Ujazdowskie 29/31
00-540 Warszawa
Tel.: +48 22 504 2000
Fax.: +48 22 504 2688
www: https://pl.usembassy.gov/

Konsulat USA w Krakowie
ul. Stolarska 9
31-043 Kraków
Tel.: +48 12 424 5100
Fax: +48 12 424 5103

Agencja Konsularna w Poznaniu
ul. Paderewskiego 8
61-770 Poznań
Tel.: 48 61 851 8516
Fax.: 48 61 851 8966

Ambasada Stanów Zjednoczonych – informacje ogólne

Ambasada USA w Polsce znajduje się w Warszawie na Alejach Ujazdowskich 29/31. Obecnym ambasadorem jest Jego Ekscelencja Pan Mark Brzezinski. Amerykańskie placówki dyplomatyczne zlokalizowane są również w Krakowie (Konsulat USA) i Poznaniu (Agencja Konsularna). Konsulat USA w Krakowie reprezentuje interesy USA w województwach dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim.

Godziny otwarcia Ambasady USA:

Ambasada amerykańska w Warszawie jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 17:00 i zamknięta w święta polskie oraz amerykańskie.

Konsulat USA w Krakowie jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 17:00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy i świąt. Konsulat świadczy usługi wizowe i konsularne.

Agencja Konsularna w Poznaniu świadczy usługi konsularne jedynie na podstawie umówionego wcześniej spotkania, przy czym nie świadczy usług wizowych.

Na czym polega legalizacja dokumentów do USA?

W związku z tym, że Stany Zjednoczone są stroną Konwencji haskiej, legalizacja dokumentów odbywa się w formie Apostille. Oznacza to, że wizyta w Ambasadzie USA nie jest konieczna w celu uzyskania legalizacji – proces można zakończyć w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Opłata za wydanie apostille wynosi 60 zł za każdy poświadczany dokument. Tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) nie jest wymagane. Klauzula apostille to znacznie łatwiejszy sposób na legalizację dokumentów do USA niż legalizacja w Ambasadzie, która nie jest już wymagana. Pomożemy uzyskać legalizację dokumentów do USA w formie apostille, a także wypełnimy wniosek i wesprzemy w dopełnieniu formalności. Z nami możesz otrzymać legalizację szybko, łatwo i bez zbędnego stresu.

Czy Polacy potrzebują wiz do USA?

W związku z tym, że Polska została włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program), podróżowanie do USA stało się znacznie łatwiejsze. Objęcie programem bezwizowym nie oznacza jednak całkowitego zniesienia wiz, lecz możliwość aplikowania o promesy wizowe drogą elektroniczną. Obywatele Polski mogą więc korzystać z Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży (ESTA)

Obywatele RP, którzy podróżują do USA w celach turystycznych lub biznesowych, planują wyjazd na 90 dni lub krócej i otrzymali zezwolenie wjazdu w ESTA, nie potrzebują wizy. Niezbędny jest jednak paszport z chipem do odczytu komputerowego. Zezwolenie na wjazd uzyskane w systemie ESTA upoważnia do wielokrotnych podróży przez okres 2 lat. Ambasada USA zaleca rejestrację poprzez oficjalną stronę ESTA: https://esta.cbp.dhs.gov/ 

Wiza jest w dalszym ciągu wymagana w przypadku osób, które mają inny cel podróży, np. chcą wyjechać na dłużej niż 90 dni z zamiarem podjęcia pracy lub nauki w USA. Jeśli natomiast masz wizę, która jest nadal ważna, możesz w dalszym ciągu z niej korzystać i nie musisz ubiegać się o zezwolenie ESTA. Podróżni z wizą mogą przebywać w Stanach Zjednoczonych do 6 miesięcy (zależnie od decyzji oficera imigracyjnego na granicy USA).

Ile kosztuje wiza, a ile ESTA?

Koszt wizy biznesowej, turystycznej, marynarskiej lub studenckiej to 160 USD. O taką wizę można ubiegać się w Konsulacie USA. Z kolei ESTA, która jest częścią programu bezwizowego, to jedynie 14 USD. Wybór odpowiedniego dokumentu zależy od celu i długości pobytu.