Uzyskaj Apostille na na zaświadczeniu o przyjęciu cudzoziemca na studia

  • Czas oczekiwania:

4-5  dni

  • Gdzie dostarczyć dokumenty?

Legalizacja dokumentów

Plac Trzech Krzyży 10/14

00-499 Warszawa

  • Pobierz dokument

Zaświadczenie_o_przyjęciu_lub_kontynuacji_studiów


Отримати апостиль на довідку про прийом іноземця на навчання

Отримати апостиль на довідку про прийом іноземця на навчання

  • Термін виконання:

3-4 дні

  • Куди здати документи?

Legalizacja dokumentów

Plac Trzech Krzyży 10/14

00-499 Warszawa

  • Завантажте документ

Свідоцтво про допуск до навчання